post-featured-image-87776.jpg

Съветът за партньорство към ВСС: Предстои нелек преход към напълно електронно правосъдие

Съветът за партньорство към Висшия съдебен съвет (ВСС) проведе третото си заседание за тази година, чрез видеоконферентна връзка в реално време, председателствано от Вероника Имова - член на Съдий...