post-featured-image-90896.jpeg

ВАС: Срокът за съставяне на акт за нелоялна конкуренция започва да тече от откриване на нарушителя

С две важни тълкувателни решения излезе Върховният административен съд (ВАС) в понеделник. Първото касае сроковете за съставяне на актове за нелоялна конкуренция, а второто - отговорността по чл. 19, а...
post-featured-image-89623.jpg

Промениха ГПК и ЗАНН в един ден

Малко преди ваканцията, депутатите окончателно приеха значителни промени в Гражданския процесуален кодекс (ГПК) и Закона за административните нарушения и наказания (ЗАНН). Новите промени в ГПК целят...
post-featured-image-87833.jpg

Нови мащабни промени в ЗАНН: Предупреждението на наказващ орган към нарушител ще подлежи на обжалване и протест

Нови мащабни промени в Закона за административните нарушения и наказания предлагат от Министерски съвет. Идеите на правителството най-общо засягат осъвременяването на уредбата на някои традици...