post-featured-image-87952.jpg

Служител под прикритие – тайното проникване и високите технологии

Един от най-интересните способи за реализация на СРС е използването на служител под прикритие. Идеята е специалните служби да разполагат с достоверен и проверен легендиран участник във враждебна среда,...