post-featured-image-89340.jpg

ВАС пита Съда на ЕС по процедурата за възлагане на обществената поръчка за личните документи

Върховният административен съд (ВАС) отправи преюдициално запитване до Съда на Европейския съюз по спор, възникнал при възлагане на обществената поръчка за избор на изпълнител за издаване на новите лич...
post-featured-image-88374.jpg

На първо четене: Край на възстановяването на невалидни български лични документи

Край на ревалидирането на обявени за невалидни български лични документи, които преди това са били обявени за загубени или откраднати. Това става възможно с приетите на първо четене промени в Закона за...