post-featured-image-90475.jpg

По-малко от 10 заседания преди края си: НС промени ГПК и НК

По-малко от 10 заседания преди края си, 44-то Народно събрание прие на второ четене важни промени в Гражданския процесуален кодекс (ГПК) и Наказателния кодекс (НК). По-рано в сряда, депутатите гласу...
post-featured-image-90362.jpg

Правната комисия прие за по-малко от четири часа промени в шест закона

Депутатите от Правната комисия на Народното събрание (НС) приеха промени в шест закона за по-малко от четири часа. Както по-рано „Правен свят“ писа, първо народните представители отхвърлиха...
post-featured-image-90081.jpg

Софийската адвокатура иска промени в ГПК и Закона за медиацията

Софийският адвокатски съвет (САС) взе решение да предложи на Народното събрание изменения и допълнения в Закона за медиацията и Гражданско-процесуалния кодекс, съобщиха от адвокатурата. „Смята...
post-featured-image-89623.jpg

Промениха ГПК и ЗАНН в един ден

Малко преди ваканцията, депутатите окончателно приеха значителни промени в Гражданския процесуален кодекс (ГПК) и Закона за административните нарушения и наказания (ЗАНН). Новите промени в ГПК целят...
post-featured-image-89529.jpg

На първо четене: Одобриха възможността за електронни съдебни дела

Депутатите приеха на първо четене промени в Гражданския процесуален кодекс (ГПК), свързани с възможността за електронни съдебни дела и получаването на съобщение и призовки по електронен път. Законоп...
post-featured-image-89501.jpg

Лекарският съюз подкрепя идеята за видеоконферентни дела и от болничното легло

Българският лекарски съюз (БЛС) подкрепи идеята на правителството за въвеждане на възможност за участие на страни по дела или свидетели, които имат невъзможност да присъстват в съдебната зала заради за...
post-featured-image-89451.jpg

Внесоха в парламента промените в ГПК за електронното правосъдие

Новите промени в Гражданския процесуален кодекс (ГПК) с цел продължаване на съдебната реформа и последващи стъпки към въвеждането на изцяло електронно правосъдие, вече са внесени от Министерството на п...
post-featured-image-89331.jpg

През ГПК: Създават Национален регистър на запорите

Министерството на правосъдието предлага изграждането на електронна информационна система Национален регистър на запорите. Това гласи обявен за обществено обсъждане проект за изменение и допълнение на Г...
post-featured-image-89157.jpg

СРС и СГС: Електронното връчване на документи и книжа улеснява страните и гарантира правата им

„Детайлното регламентиране на възможността за подаване документи и получаване на съдебни книжа по електронен път в хода на наказателното производство, включително и внасянето на обвинителен акт в...
post-featured-image-89062.jpg

"Видоконферентните дела" окончателно влязоха в процесуалните закони

Видеоконференцията в гражданския и в административния процес, както и разширяване на възможностите за използването й в наказателния процес официално залегна в Гражданския процесуален кодекс (ГПК), Адми...
post-featured-image-89056.jpg

Нови крачки към електронното правосъдие с проект за промени в ГПК

Нови промени в Гражданския процесуален кодекс (ГПК) с цел продължаване на съдебната реформа и последващи стъпки към въвеждането на изцяло електронно правосъдие, внесе Министерството на правосъдието за...
post-featured-image-87858.jpg

„За“ и „против“ новото доброволно изпълнение без съд

На 22 юли 2020 Народното събрание прие на първо четене, изменение в ГПК, изразяващо се в създаването на нов чл. 428а, който дава право на съдебния изпълнител по искане на кредитора да пристъпи към проц...
post-featured-image-87799.jpg

Окончателно: Без обиди и хули в исковите молби, иначе процесуалните действия се приемат за нередовни

Народното събрание (НС) окончателно реши един дълго обсъждан въпрос, който стои на дневен ред пред поколения съдебни състави. Става дума за опитите за възпиране на непристойното поведение на някои от с...
post-featured-image-87670.jpg

Патриотите искат промени в ГПК за въвеждане на доброволно изпълнение на парични задължения без съд

Нови промени в Гражданския процесуален кодекс (ГПК) искат депутати от Обединени патриоти. С предлагания законопроект се прави предложение за уреждането на възможност за доброволно изпълнение на...
post-featured-image-87054.jpg

Видеоконференцията намери специално място в процесуалните закони

Законопроект за изменение и допълнение на Гражданския процесуален кодекс (ГПК), както и предложения за промени с неговите заключителните разпоредби в Административнопроцесуалния кодекс (АПК) и в Наказа...