post-featured-image-88695.jpg
Адвокат Искра Немчева, Адвокатска колегия - Благоевград

Струва ми се, че ние не сме имали по-слабо ръководство на Колегията - авторитетът ни е стигнал минимума

Госпожо Немчева, Вие като адвокат с най-дългогодишен стаж от АК-Благоевград, как бихте характеризирали дейността на АС-Благоевград? Mоята професионална кариера премина изцяло и само в адвокатурата....