post-featured-image-91144.jpg

Генерален адвокат Bobek: Съдът трябва да преразгледа практиката си относно задължението на националните юрисдикции от последна инстанция да отправят преюдициално запитване

Съдът трябва да преразгледа практиката си (формулираните в решение CILFIT критерии) относно задължението на националните юрисдикции от последна инстанция да отправят преюдициално запитване. Такова е ст...
post-featured-image-90626.jpg

Носителите на авторското право трябва изрично да позволят вграждането на техни произведения на сайтове на трета страна

Когато носителят на авторското право е приел или наложил ограничителни мерки срещу фрейминга (framing), вграждането на произведение на уебсайта на трето лице чрез тази техника представлява предоставяне...
post-featured-image-90179.jpg

Унгария е нарушила правилата на правото на Съюза за качеството на атмосферния въздух

Унгария е нарушила правилата на правото на Съюза за качеството на атмосферния въздух, това реши Съдът на Европейския съюз. Тя не е изпълнила задълженията си да гарантира върху цялата си територия, от е...
post-featured-image-89617.jpg

Гражданин на ЕС може да бъде екстрадиран в трета страна само след допитване до държавата членка, чийто гражданин е

Гражданин на Съюза може да бъде екстрадиран в трета страна само след допитване до държавата членка, чийто гражданин е. В рамките на това допитване, държавата членка, чийто гражданин е лицето, трябва да...
post-featured-image-89498.jpg

Съдът на ЕС отмени решение на ЕК, свързано с конкуренцията на пазарите

Съдът на Европейския съюз отмени решение на Европейската комисията, с което за да се запази конкуренцията на пазарите предложените от предприятие ангажименти стават задължителни. Възможността да сезира...
post-featured-image-89483.jpg

Съдът на ЕС отхвърли жалбите на Унгария и Полша за отмяна на директивата за подсилване на правата на командированите работници

Съдът ан Европейския съюз отхвърля подадените от Унгария и Полша жалби за отмянана директивата за подсилване на правата на командированите работници. Магистратите посочват, че като се имат предвид по-с...
post-featured-image-89478.jpg

Рискът от преки или косвени указания от изпълнителната власт не пречи на прокуратурата да приема европейски заповеди за разследване

За разлика от европейската заповед за арест, европейската заповед за разследване може да бъде приета от прокуратурата на държава членка, за която съществува риск да получава конкретни указания от изпъл...
post-featured-image-89423.jpg

Мобилните приложения за избор на TAXI може да се считат за услуга на информационното общество

Услуга, която свързва директно посредством мобилно приложение клиентите с шофьорите на таксиметрови автомобили представлява услуга на информационното общество, когато не е неразделна част от една обща...
post-featured-image-89393.jpg

Директивата относно командироването на работници е приложима към транснационалното предоставяне на услуги в сектора на автомобилния транспорт

Директивата относно командироването на работници в рамките на предоставянето на услуги е приложима към транснационалното предоставяне на услуги в сектора на автомобилния транспорт. Това реши Съдът на Е...
post-featured-image-89340.jpg

ВАС пита Съда на ЕС по процедурата за възлагане на обществената поръчка за личните документи

Върховният административен съд (ВАС) отправи преюдициално запитване до Съда на Европейския съюз по спор, възникнал при възлагане на обществената поръчка за избор на изпълнител за издаване на новите лич...
post-featured-image-89297.jpg

Държава членка, отказваща шенгенска виза по възражение на друга страна, трябва да се мотивира

Държава членка, която приема решение за отказ да издаде „шенгенска“ виза поради възражение, отправено от друга държава членка, трябва да посочи в това решение коя е тази държава членка и ко...
post-featured-image-89140.jpg

Позиция на МС: Съдебен спор между гражданин и консулска служба в държава от ЕС се решава по местовъзникването му

При наличие на съдебен спор между гражданин и консулска служба от една и съща държава членка на ЕС, този спор следва да се решава на територията на страната, където е възникнал. Тази позиция на държава...
post-featured-image-89113.jpg

Съдът на ЕС: Италия е нарушила правото на Съюза в областта на качеството на атмосферния въздух

Италия е нарушила правото на Съюза в областта на качеството на атмосферния въздух, като пределно допустимите стойности, приложими за концентрациите на прахови частици ПЧ10, са били системно и постоянно...
post-featured-image-88960.jpg

Съдът на ЕС комбинира религия и право

Отказът на държавата членка по осигуряване на пациент да предостави предварително разрешение за възстановяването на разходите за трансгранично здравно обслужване, когато в тази държава е налично ефикас...
post-featured-image-88954.jpg

Правителството защити конфискацията на престъпно имане пред Съда на ЕС

Министерският съвет защити гражданската кофискация от страна на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (КПКОНПИ) пред Съда на Европейска съюз. Пр...