post-featured-image-91224.jpg

ВАС ще отправи преюдициално запитване до Съда на ЕС по казуса с видеонаблюдението на изборите

Върховният административен съд ще отправи преюдициално запитване до Съда на Европейския съюз във връзка с казуса за видеонаблюдението на броенето на бюлетините и въвеждането на резултатите в протоколит...
post-featured-image-91195.jpg

СЕС: Само пренасочването на полет към близко летище не дава право на обезщетение с фиксиран размер

Само пренасочването на полет към близко летище не дава право на обезщетение с фиксиран размер. За сметка на това авиокомпанията трябва по своя инициатива да предложи на пътника да поеме разходите за пр...
post-featured-image-91175.jpg

Съдия Иво Хинов: Несъмнено срокът за приключване на едно досъдебно производство зависи от сложността на делото

Да има ли възможност за прекратяване на наказателното производство по дела, ако по досъдебното производство, от привличането на обвиняем за тежко престъпление са изтекли повече от две години или повече...
post-featured-image-91162.jpg

Назначаването на съдии от министър-председателя в Малта не противоречи на правото на ЕС

Национални разпоредби на държава членка, които предоставят на министър-председателя правомощие за вземане на решения за назначаване на съдии, като същевременно предвиждат участие на независим орган, на...
post-featured-image-91103.jpg

Генералният адвокат Juliane Kokott: Правото на ЕС не може да промени разбиранията за произход или брак в българските закони

Правото на ЕС не може да промени разбиранията за произход или брак в българските закони. Такова е становището на генералният адвокат Juliane Kokott по дело пред СЕС, образувано по питане на съдия Дecиc...
post-featured-image-90749.jpg

Защо видeонаблюдението на изборите е противоконституционно и в нарушение на ЕКЗПЧОС

На 15 март 2021г. касационен състав на Административен съд София – град (АССГ) постановява решение по жалба на коалиция „Демократична България - Обединение“ срещу съвместни Указания о...
post-featured-image-90727.jpg

Държавите членки са длъжни да установят, че са транспонирала неправилно директива на ЕС и да се поправят

Юрисдикция на държава членка е длъжна да упражни правото, което ѝ предоставя националното законодателство, да установи, че тази държава е транспонирала неправилно директива на Съюза и че е длъжна да пр...
post-featured-image-90711.jpg

СЕС: Полският данък върху продажбите на дребно и унгарският - върху рекламата - не нарушават правото на Съюза

Полският данък върху продажбите на дребно и унгарският - върху рекламата - не нарушават правото на Съюза, поради това Съдът на Европейския съюз отхвърля жалбите на Комисията и потвърждава решенията на...
post-featured-image-90672.jpg

Името на Божков изплува зад решението на СЕС за българската ЕЗА

Името на хазартния бос Васил Божков, който към момента се укрива от българското правосъдие в Дубай, изплува по казуса с решението на Съда на Европейския съюз (СЕС), според което българските европейски...
post-featured-image-90662.jpg

Светкавично: Десислава Ахладова сформира група за законодателни промени за въвеждане на съдебен контрол над ЕЗА

По-малко от 24 часа след решението на Съда на Европейския съюз (СЕС), с което бе обявено, че българските европейски заповеди за арест (ЕЗА) трябва да подлежат на съдебен контрол, за да отговарят на общ...
post-featured-image-90659.jpg

Съдия Иво Хинов: Решението за българската ЕЗА е отстъпление от цялостната политика на СЕС в сферата

В българското законодателство трябва да бъде предвиден съдебен контрол над европейските заповеди за арест (ЕЗА), издавани от българската прокуратура, с оглед гарантирането на ефективна съдебна защита н...
post-featured-image-90657.jpg

Нов натиск над суверенитета на България заради Истанбулската конвенция

Пореден опит за натиск над суверенитета на България се оказва във връзка с приемането на придобилата печална популярност у нас Истанбулска конвенция. Атаката този път идва от страна на генералния ...
post-featured-image-90655.jpg

СЕС даде знак на България, че трябва да измени начина на издаване на ЕЗА

Съдът на Европейския съюз (СЕС) даде знак на България, че нормативната уредба по издаването на Европейска заповед за арест (ЕЗА) се нуждае от спешна промяна, за да се гарантират в по-голяма степен изис...
post-featured-image-90618.jpg

СЕС: Работата на повикване е „работно време“, само ако засяга чувствително свободното време

Период на дежурство в условията на постоянно разположение на повикване представлява в своята цялост „работно време“ само ако наложените на работника ограничения засягат чувствително неговат...
post-featured-image-90573.jpg

СЕС отчете исторически минимум на продължителността на производствата за 2020 г.

През 2020 г. Съдът на Европейския съюз (СЕС) успя да запази високо равнище на дейност в условията на работа от дома и ограничения за придвижване, поради които между 16 март и 25 май 2020 г. не бе възмо...