post-featured-image-90874.jpg

МП насрочи изпита за помощник - нотариуси по заместване

Министърът на правосъдието Десислава Ахладова издаде заповед за насрочване на изпита за помощник-нотариуси по заместване, съобщиха от ведомството. Изпитът ще се проведе на 21 април 2021 г. и 22 апри...
post-featured-image-90695.jpg

Нотариалната камара иска коренна промяна на подхода за създаването и функционирането на Имотния регистър

Нотариалната камара счита за необходимо да се промени коренно подходът, относно създаването и функционирането на Имотния регистър в страната. Такова становище изразяват нотариусите във връзка с обществ...
post-featured-image-90529.jpeg

Идея: Нотариуси и ЧСИ да се облагат като еднолични търговци

По примера с едноличните адвокатски дружества, депутатът от Обединени патриоти Христиан Митев предлага ново законово изменение, с което да бъде дадена възможност и на нотариусите и на частните съдебни...
post-featured-image-88949.jpg

Без удостоверения за правоспособност в конкурсите за нотариус и ЧСИ

Промени в Закона за нотариусите и нотариалната дейност (ЗННД) премахват изискването за предоставяне на удостоверение за придобита юридическа правоспособност при провеждането на конкурси. Те са внесени...