post-featured-image-90415.jpg

Върховни съдии тълкуват справедливото обезщетение за неимуществени вреди при съпричиняване от пострадалия

С разпореждане на председателя на Върховния касационен съд (ВКС) бе образувано Тълкувателно дело № 1/2021 г. за приемане от Общото събрание на Гражданската и Търговската колегии (ОСГТК) на ВКС на тълку...
post-featured-image-89387.jpg

ВКС ще тълкува дали подлежи на отмяна влязло в сила постановление за възлагане

С разпореждане на председателя на Върховния касационен съд (ВКС) е образувано Тълкувателно дело № 6/2020 г. за приемане от Общото събрание на Гражданската и Търговската колегии (ОСГТК) на тъл...
post-featured-image-89000.jpg

ВКС ще тълкува въпрос за приложението на норми от Закона за задълженията и договорите

Върховният касационен съд (ВКС) ще тулкува въпрос за приложението на норми от Закона за задълженията и договорите (ЗЗД). С разпореждане на председателя на ВКС бе образувано Тълкувателно дело...