post-featured-image-89136.jpg

Проф. д-р Пенчо Пенев: Временната комисия в парламента не може да променя проекта на новата Конституция

Временната комисия в парламента не може да променя проекта на новата Конституция. Такова становище изразява проф. д-р Пенчо Пенев по к.д. 12/2020, образувано в Конституционния съд по искане на президен...