post-featured-image-91301.jpg

КС ще каже дали мораториумът върху дейностите на държавните органи е противоконституционен

Конституционният съд допусна за разглеждане по същество искането на 60 народни представители за установяване на противоконституционност на решение на Народното събрание от 22 април 2021 г. за налагане...
post-featured-image-91244.jpg

Конституционалистите: Мораториумът недопустимо засяга правомощията и функциите на съдебната власт

Мораториумът на Народното събрание, който от петък вече е обнародван в „Държавен вестник", допуска противоконституционна намеса в независимостта на съдебната власт. Това се става ясно от пре...
post-featured-image-91068.jpg

Конституционният съд не се произнесе дали е допустимо да тълкува понятието „пол“

Конституционният съд не се произнесе дали е допустимо да бъде образувано дело по въпроса за тълкуването на дефиницията на понятието „пол“. По информация на „Правен свят“ засе...
post-featured-image-90978.jpg

ВАдвС смята фигурата на разследващ главния прокурор за противоконституционна

Фигурата на прокурор, който да има правомощия да разследва единствено главния прокурор и заместниците му, е противоконституционна. Това гласи становището на Висшия адвокатски съвет (ВАдвС) по конституц...
post-featured-image-90965.jpg

Правно мнение на проф. Васил Мръчков: Въвеждането на прокурор, разследващ главния прокурор, няма основание в действащата Конституция

Въвеждането на прокурор, разследващ главния прокурор, няма основание в действащата Конституция. Такова е правното становище на проф. Васил Мръчков, депозирано пред Конституционния съд във връзка с дело...
post-featured-image-90901.jpg

КС не допусна изключването на адвокатите като задължени лица по Закона за мерките срещу изпирането на пари

Конституционният съд с определение № 1/2021 г. по конституционно дело № 2/2021 г. отклони като недопустимо искането на Висшия адвокатски съвет за установяване на противоконституционност на разпоредби о...
post-featured-image-90839.jpg

ВСС даде заявка, че ще спре избора на специалния разследващ главния прокурор

Пленумът на Висшия съдебен съвет (ВСС) даде ясен знак, че възнамерява да „замрази“ процедурата за избор на специалния прокурор, който ще има правомощие да разследва главния прокурор и замес...
post-featured-image-90803.jpg

Отнемането на книжката и спирането на колата от движение за неплатени глоби е противоконституционно

Отнемането на книжката и спирането на колата от движение за неплатени глоби по границите е противоконституционно, това реши Конституционният съд (КС) по дело № 11/2020 г., образувано по искане на омбуд...
post-featured-image-90713.jpg

КС обяви, че виртуалното участие на депутати в заседания не противоречи на основния закон

Конституционният съд (КС) единодушно реши, че правилата за виртуално участие в пленарните заседания на депутати, поставени под задължителна изолация или карантина, не противоречат на основния закон....
post-featured-image-90693.jpg

Правната комисия на ВСС е готова с правила за избор на разследващ главния прокурор

Правната комисия към Висшия съдебен съвет (ВСС) е готова с правила за избор на специалния разследващ главния прокурор. Това става ясно от дневния ред на Прокурорската колегия за заседанието й в сряда,...
post-featured-image-90623.jpg

Конституционният съд няма да се бави с последната си дума за фигурата на разследващия главния прокурор

Конституционният съд (КС) допусна за разглеждане по същество искането на президента Румен Радев за установяване на противоконституционност на разпоредбите в Наказателно-процесуалния кодекс (НПК), с кои...
post-featured-image-90471.jpg

Президентът саботира избора на специалния разследващ главния прокурор – прати го при конституционните съдии

Само ден след като в „Държавен вестник“ беше обнародван Закон за допълнение на Наказателно-процесуалния кодекс (НПК), с който беше създаден особен прокурор по разследването срещу главния пр...
post-featured-image-90356.jpg

КС ще решава за съответствието с основния закон на "обратната сила" на 10-годишната давност

Конституционният съд разгледа к. д. № 1/2021 г. по искане на Висшия адвокатски съвет (ВАдвС) за установяване на противоконституционност  на § 2 от Преходните и заключителни разпоредби на Зако...
post-featured-image-90144.jpg

ВАдвС прати "обратната сила" на 10-годишната давност на дълговете в Конституционния съд

Висшият адвокатски съвет (ВАдвС) оспори в Конституционния съд (КС) разпоредби от новоприетите промени в Закона за задълженията и договорите (ЗЗД), с които бе регламентирана 10-годишната давност за дълг...
post-featured-image-89667.jpg

Върховни съдии атакуваха в КС т. нар. кариерни бонуси за членовете на ВСС и на Инспектората към ВСС

Пленумът на Върховния касационен съд (ВКС) отправи искане до Конституционния съд, подписано от 88 върховни съдии, да бъдат обявени за противоконституционни разпоредбите на чл. 28 и чл. 50 от Закона за...