post-featured-image-89176.jpg

ВАС вече няма да гледа никакви дела на затворници против администрацията

Върховният административен съд (ВАС) вече няма да гледа никакви по вид дела на лишени от свобода срещу затворническата администрация, в това число откази за преместване. Това предвиждат промени в Закон...