post-featured-image-91048.jpg

Кога отговорността на работодателя за вреди от трудова злополука може да бъде намалена или изключена?

Основни принципи и нормативни изисквания в трудовото и осигурителното право са - работодателят да осигури на своите работници и служители нормални и безопасни условия на труд, както и да ги обезщети за...
post-featured-image-90484.jpg

Генералния адвокат Rantos: Работодател може да разреши на служителите си да носят малки религиозни символи

В контекста на политиката си на неутралитет работодател може да разреши на неговите служители да носят малки по размер религиозни символи. Това заключение е дал генералния адвокат към Съда на Европейск...
post-featured-image-90083.jpg

Изплащането на добавка към заплатата на хора с увреждания, при избрани от работодателя условия е дискриминация

Практиката на работодател, състояща се в изплащане на добавка към заплатата само на работниците и служителите с увреждания, които са представили удостоверение за признаване на увреждане след избрана от...