post-featured-image-91122.jpg

От понеделник приемат документи в конкурсите за административните съдилища

От понеделник започва приемът на документи по обявените с решения на Съдийската колегия на ВСС конкурси - за повишаване в длъжност и заемане на 23 (двадесет и три) длъжности „съдия“ в админ...
post-featured-image-90474.jpg

Обявиха конкурс за 9 места в районните прокуратури

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет (ВСС) обяви свободните места, които следва да бъдат обявени в конкурси за преместване и първоначално назначаване. Те са общо 32 и са в цялата страната....
post-featured-image-90162.jpg

„Държавен вестник“ обърка кандидатите за младши магистрати за сроковете – ВСС ги уточни

Висшият съдебен съвет (ВСС) предупреди кандидатите в конкурсите за младши съдии, младши прокурори и младши следователи, че има допусната грешка от страна на редакцията на „Държавен вестник“...
post-featured-image-89468.jpg

Жена прокурор единствена поиска да оглави Районния съд в Котел

Жена прокурор, с впечатляваща биография и особен интерес към органите на съдебната власт в Котел единствена поиска да оглави Районния съд в града. Това става ясно от дневния ред за заседанието на Съдий...
post-featured-image-89302.jpg

Обмислят промени в реда за провеждане на конкурсите за повишаване и преместване на магистрати

Съветът за партньорство към Висшия съдебен съвет (ВСС) обсъди на проведено чрез видеоконферетна връзка заседание предложения за промени в реда за провеждане на конкурсите за повишаване и преместване на...