post-featured-image-90918.jpg

Откриват и спират избора на разследващ главния прокурор на 8 април

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет (ВСС) предложи на Пленума да открие процедура по избор на „специален“ прокурор, който да има правомощия да разследва главния прокурор и заместн...
post-featured-image-90395.jpg

И прокуратурите в Софийско ще бъдат реформирани

Прокуратурите в София-област, в това число и Софийската районна прокуратура (СРП), също ще минат през определена оптимизация. Тя обаче няма да е каквато бе досега, в предходните три вълни, при които ка...
post-featured-image-90393.png

Пленумът на ВСС одобри историческа промяна в съдебната система

Пленумът на Висшия съдебен съвет (ВСС) одобри историческата промяна в съдебната система, която ще се реализира на база избрания модел 4 за реформа на съдебната карта. Дебатът във ВСС продължи над...
post-featured-image-90011.jpg

ВСС единодушно прие, че не е необходима нова фигура на разследващ главния прокурор

Единодушно, без нито един глас „против“, Пленумът на Висшия съдебен съвет (ВСС) прие изцяло отрицателно становище по проекта на управляващите от ГЕРБ и Обединени патриоти за изменения...
post-featured-image-89614.jpg

Окончателно: ЕИСС ще заработи по райони от догодина, ВКС ще е последен

Пленумът на Висшия съдебен съвет (ВСС) окончателно взе решение за бъдещето на Единната информационна система на съдилищата (ЕИСС) от началото на идната година. Така с решението на кадровиците ще се при...
post-featured-image-89583.jpg

ЕИСС ще се рестартира поетапно от 2021 г., по райони и според натовареността

Поетапно и по райони да стартира наново Единната информационна система на съдилищата (ЕИСС) в органите на съдебната власт – това реши, след подробно обсъждане във вторник, Съдийската колегия на В...
post-featured-image-89558.jpg

Обективно невъзможно електронно правосъдие

На поредно свое заседание Пленумът на Висшия съдебен съвет (ВСС) подложи на обсъждане Единната информационна система на съдилищата (ЕИСС) и нейните доработки, корекции и оптимизации, породени от безбро...
post-featured-image-89407.jpg

ВСС е критичен към практиката на НС да променя закони с преходни и заключителни разпоредби

Порочната практика, която осезаемо зачести в настоящото 44-то Народно събрание, за изменения в ключови закони през преходните и заключителни разпоредби на други закони, влезе и в полезрението на Пленум...
post-featured-image-89344.jpg

Пленумът на ВСС, без Атанаска Дишева, дава 1 млн. лв. от бюджета на съдебната власт за догодина за справяне с COVID-19

Пленумът на Висшия съдебен съвет (ВСС) отделя близо 1 000 000 лв. от бюджета, предоставен от държавата за нуждите на съдебната система за 2021 г., за справяне с последиците и превенция на раз...