post-featured-image-89478.jpg

Рискът от преки или косвени указания от изпълнителната власт не пречи на прокуратурата да приема европейски заповеди за разследване

За разлика от европейската заповед за арест, европейската заповед за разследване може да бъде приета от прокуратурата на държава членка, за която съществува риск да получава конкретни указания от изпъл...