post-featured-image-91296.jpg

Общо петима влизат в битката за председател на ВАдвС

Общо петима са адвокатите, които ще влязат в битката за председател на Висшия адвокатски съвет (ВАдвС). Това стана ясно след окончателното изтичане на срока за кандидатстване в процедурата. Така за...
post-featured-image-91239.jpg

ВАдвС към Борисов: Повече адвокати в парламента – по-добро законодателство

Висшият адвокатски съвет (ВАдвС) осъди остро изказването на министър-председателя в оставка - Бойко Борисов, в което в ефира на всички национални телевизии, при обявяване на връщането на мандата за със...
post-featured-image-91107.jpg

ВКС отговори на Ралица Негенцова: Публикуването на материали от разследвания си е работа на прокуратурата и съдът не може да се меси

Въпросът за това дали държавното обвинение ще публикува материали от разследвания е изцяло относим към дейността на прокуратурата. Това гласят част от мотивите на Върховния касационен съд (ВКС), с коит...
post-featured-image-91034.jpg

Столичната адвокатура иска пари от ВАдвС, за да попълни финансови дефицити за осигурителни вноски

Софийският адвокатски съвет (САС) ще поиска средства от Висшия адвокатски съвет (ВАдвС), за да бъдат попълни констатирани финансови дефицити в Осигурителна каса "Адвокат". Това става ясно от...
post-featured-image-90901.jpg

КС не допусна изключването на адвокатите като задължени лица по Закона за мерките срещу изпирането на пари

Конституционният съд с определение № 1/2021 г. по конституционно дело № 2/2021 г. отклони като недопустимо искането на Висшия адвокатски съвет за установяване на противоконституционност на разпоредби о...
post-featured-image-90759.jpg

Висшият адвокатски съвет се противопостави на реформата на съдебната карта

В свое становище Висшият адвокатски съвет (ВАдвС) изрази сериозни резерви по отношение на предлаганата от Висшия съдебен съвет (ВСС) с т.нар. модел 4 реформа на съдебната карта, включваща радикалн...
post-featured-image-90417.jpg

Адвокатите заявяват желание за ваксинация до 25 февруари

Адвокатите ще бъдат включени в предстоящото приоритетно ваксиниране на служителите в съдебната система, съобщиха от органа. За целта е необходимо Висшият адвокатски съвет, в срок до 26 февруари 2021...
post-featured-image-90356.jpg

КС ще решава за съответствието с основния закон на "обратната сила" на 10-годишната давност

Конституционният съд разгледа к. д. № 1/2021 г. по искане на Висшия адвокатски съвет (ВАдвС) за установяване на противоконституционност  на § 2 от Преходните и заключителни разпоредби на Зако...
post-featured-image-90219.jpg

ВАдвС: Необжалваемостта на заповедите за обявяване на дадена местност за защитена зона е противоконституционна

Разпоредбата в Закона за биологичното разнообразие, с която се въвежда необжалваемост на заповедите на министъра на околната среда и водите за обявяването на дадени територии за защитена зона, противор...
post-featured-image-90144.jpg

ВАдвС прати "обратната сила" на 10-годишната давност на дълговете в Конституционния съд

Висшият адвокатски съвет (ВАдвС) оспори в Конституционния съд (КС) разпоредби от новоприетите промени в Закона за задълженията и договорите (ЗЗД), с които бе регламентирана 10-годишната давност за дълг...
post-featured-image-90030.jpg

ВКС ще решава дали да сложи намордник на публичността на разследванията

Наказателната колегия на Върховния касационен съд (ВКС) бе поставена от председателя на съда Лозан Панов в крайно деликатна позиция, след като последният е издал разпореждане за образуване на Тълк...
post-featured-image-89942.png

И Висшият адвокатски съвет настоява за по-висок процент нормативно признати разходи

Адвокатурата е готова да изрази своята гражданска и професионална позиция чрез съответни протестни действия в случай, че държавата не откликне на направени от нея мотивирани искания за увеличение на...
post-featured-image-89929.jpg

И ВАдвС разкритикува проекта за разследващ главния прокурор

След поредицата от юристи, Венецианската комисия и прокуратурата, и Висшият адвокатски съвет (ВАдвС), в свое становище до Народното събрание, разкритикува проекта на управляващите за промени в Наказате...
post-featured-image-89878.jpg

Приключиха първите два етапа от подготовката на Концепция за нов Закон за адвокатурата

Приключиха първите два етапа от подготовката на Концепция за изработване на нов Закон за адвокатурата, съобщиха от Висшия адвокатски съвет (ВАдвС). Проектът на Концепцията беше изработена в рамките...