post-featured-image-90983.jpg

След спор в Съдийска колегия: Любомир Гайдов е новият зам.-председател на ВАС

Върховният съдия Любомир Гайдов стана зам.-председател на Върховния административен съд (ВАС). Това реши Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет (ВСС) по предложение на председателя на съда Георги Ч...
post-featured-image-90831.png

Нови щатове ще има за административните съдилища в София, Пазарджик и Перник

Пленумът на Висшия съдебен съвет (ВСС) оптимизира щатната численост на административните съдилища в подкрепа на най-натоварените сред тях. Предложението бе на председателя на Върховния админист...
post-featured-image-90809.jpg

Георги Чолаков иска трансформация на щатове в подкрепа на административните съдилища в София, Пазарджик и Перник

Съдийската колегия предложи на Пленума на Висшия съдебен съвет (ВСС) да оптимизира щатната численост на административните съдилища като съкрати по 1 длъжност за съдия в Административен съд – Ямбо...
post-featured-image-90534.jpg

Любомир Гайдов е предложен за зам.-председател на ВАС

Председателят на Върховния административен съд (ВАС) Георги Чолаков стартира процедура за избор на заместник - председател на съда и ръководител на Втора колегия. За поста е предложен председателят на...
post-featured-image-90315.jpg

Георги Чолаков предлага онлайн отчетни общи събрания за съдилищата

Председателят на Върховния административен съд (ВАС) Георги Чолаков предлага мерки за безопасност във връзка с пандемията от COVID-19, в контекста на предстоящите отчетни общи събрания в съдилищата. Ид...
post-featured-image-89995.jpg

Георги Чолаков одобрява първата инстанция да проверява редовността на касационните жалби

Председателят на Върховния административен съд (ВАС) Георги Чолаков одобрява предложените от ГЕРБ промени в Административнопроцесуалния кодекс (АПК), с които да се даде правомощие на първата инстанция...
post-featured-image-89703.jpg

Върховният административен съд образува 6 нови тълкувателни дела

Председателят на Върховния административен съд (ВАС) Георги Чолаков издаде разпореждания за образуване на 6 нови тълкувателни дела и определи докладчици по тях. Две от тях се образуват по искания на пр...
post-featured-image-88668.jpeg

Девет административни съдии станаха върховни магистрати във ВАС

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет (ВСС) назначи за върховни магистрати деветимата административни съдии от страната, класирани над чертата в конкурса за съответните свободни места във Върховни...
post-featured-image-87122.jpg

Втори сме, след Швеция, по административно правораздаване в България

Административното правораздаване в България изкачва една позиция и вече е на второ място по показател бързина при разглеждане на административни дела на всички инстанции в страните от ЕС. Това показват...