post-featured-image-89387.jpg

ВКС ще тълкува дали подлежи на отмяна влязло в сила постановление за възлагане

С разпореждане на председателя на Върховния касационен съд (ВКС) е образувано Тълкувателно дело № 6/2020 г. за приемане от Общото събрание на Гражданската и Търговската колегии (ОСГТК) на тъл...
post-featured-image-89358.jpeg

ВАС преформулира въпроса на тълкувателно питане за принадлежността към ДС

Общото събрание на съдиите от Върховния административен съд (ВАС) гласува да се преформулира въпросът по тълкувателно дело № 9 от 2019 г., свързан с прилагането на Закона за достъп и разкриване на доку...
post-featured-image-89075.jpg

ВАдвС поиска ВКС да наложи цензура на прокуратурата

Висшият адвокатски съвет (ВСС) поиска от Наказателна колегия на Върховния касационен съд (ВКС) да се пробва да наложи цензура на прокуратурата, като забрани законоустановената практика държавното обвин...
post-featured-image-89000.jpg

ВКС ще тълкува въпрос за приложението на норми от Закона за задълженията и договорите

Върховният касационен съд (ВКС) ще тулкува въпрос за приложението на норми от Закона за задълженията и договорите (ЗЗД). С разпореждане на председателя на ВКС бе образувано Тълкувателно дело...
post-featured-image-87458.jpg

ВКС ще тълкува правата на транссексуалните и въпрос за собствеността

Две нови тълкувателни дела са образувани за решаване от Общото събрание на Гражданската колегия (ОСГК) на Върховния касационен съд (ВКС), съобщиха от съда. Допустимо ли е и при какви предпоставки да...
post-featured-image-87135.jpg

Кой ще отговаря за 144 млн. лв. невърнати в хазната заради мълчанието на ВКС по тълкувателно дело № 1/2018?

Върховният касационен съд (ВКС) е блокирал дейността на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество (КПКОНПИ) по десетки искове на обща стойност 144 175 47...