post-featured-image-89897.jpg

КПКОНПИ стана пълноправен член на мрежата на органите за превенция на корупцията

Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (КПКОНПИ) бе приета за пълноправен член на Мрежата на органите за превенция на корупцията (Network of Corrupt...