post-featured-image-90652.jpg

ВАП сезира Министерство на енергетиката да провери за незаконен добив на злато по поречията на реките в страната

Върховна административна прокуратура (ВАП) сезира Министерство на енергетиката (МЕ) по информация в медиите да провери дали на територията на страната се извършва нерегламентиран добив на злато по поре...
post-featured-image-90321.jpg

ВАП сезира МВР и Столична община за мерките по време на т.нар. „Луковмарш“

В съответствие с правомощията си и на основание на чл. 145, ал.1, т.6 от Закона за съдебната власт (ЗСВ), Върховна административна прокуратура (ВАП) сезира министъра на вътрешните работи и кмета на С...
post-featured-image-90142.jpg

След проверка на ВАП: Над 1000 тона отпадъци от препарати за растителна защита с изтекъл срок на годност са предадени за обезвреждане

В изпълнение на разпореждане на Върховната административна прокуратура (ВАП) във връзка с данни за рисково съхранение на препарати за растителна защита с изтекъл срок на годност, Министерството на окол...
post-featured-image-89911.jpg

ВАП иска незабавна проверка заради наводненията в страната

Върховна административна прокуратура (ВАП) сезира министъра на околната среда и водите, министъра на вътрешните работи и министъра на енергетиката да извършат незабавни проверки, чрез които да се устан...