post-featured-image-91757.jpg

Излезе класирането за свободните 29 места за младши прокурори

Висшият съдебен съвет (ВСС) публикува класирането в конкурса за 29 свободни места за младши прокурори. В 7-дневен срок от датата на публикуване на класирането класираните следва да подадат личн...
post-featured-image-91640.jpg

Какво трябваше да напишете на казуса за младши следователи, за да преминете до устен изпит

341 кандидати за младши следователи са допуснати до устен изпит в конкурса, който ще се проведе в сградата на Националния институт на правосъдието (НИП) в периода от 7 юни 2021г. (понеделник) до 12 юни...
post-featured-image-91479.jpg

Над 300 юристи не изкласиха до устен изпит за младши прокурори

331 юристи от общо 739 явили се на писмен изпит в конкурса за младши прокурори не изкласиха до устен изпит. Това показват публикуваните на страницата на Висшия съдебен съвет (ВСС) резултати. Тези,...
post-featured-image-91134.jpg

739 кандидати се явиха на писмения изпит за младши прокурори

На 17 април 2021 г. се проведе писменият изпит по обявения с решение на Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет (ВСС) конкурс за заемане на 29 длъжности „младши прокурор“ в районните...
post-featured-image-90717.jpg

Над 500 юристи са допуснати до конкурса за едва 7 места за младши съдии в СГС

Над 500 юристи са били допуснати да влязат в надпреварата за заемане на едно от общо седемте свободни места за младши съдии в Софийския градски съд (СГС). Това става ясно от публикуваните на страницата...