post-featured-image-90272.jpg

ВАС вече няма да проверява редовността на касационните жалби

Върховният административен съд (ВАС) няма повече да извършва проверката на редовността на касационната жалба или протест, като това ще се извършва от първоинстанционния съд. Това става възможно с оконч...
post-featured-image-89995.jpg

Георги Чолаков одобрява първата инстанция да проверява редовността на касационните жалби

Председателят на Върховния административен съд (ВАС) Георги Чолаков одобрява предложените от ГЕРБ промени в Административнопроцесуалния кодекс (АПК), с които да се даде правомощие на първата инстанция...