post-featured-image-86994.jpg

ВАС: Няма нужда здравният министър да разпорежда предварително изпълнение на собствените си заповеди

Върховният административен съд (ВАС) обяви за нищожна заповед на министъра на здравеопазването в частта й, с която е допуснато предварително изпълнение на няколко други заповеди, които касаят карантинн...
post-featured-image-86975.png

Здравният министър издаде нова Заповед, моловете отварят без заведенията, фитнесите отварят с ограничения

Министерство на здравеопазването продължава с ежедневното издаване на заповеди.  Здравният министър издаде Заповед № РД-01-268/15.05.2020 г., на основание на която търговските центрове тип...