post-featured-image-90398.jpg

ВАС върна на АССГ делото за конфликта на интереси на бившия зам.-министър Александър Манолев

Тричленен състав на Върховния административен съд (ВАС) отмени решението на Административен съд София – град по административно дело № 13925 от 2019 г., с което беше потвърден установен от Комиси...
post-featured-image-90219.jpg

ВАдвС: Необжалваемостта на заповедите за обявяване на дадена местност за защитена зона е противоконституционна

Разпоредбата в Закона за биологичното разнообразие, с която се въвежда необжалваемост на заповедите на министъра на околната среда и водите за обявяването на дадени територии за защитена зона, противор...