post-featured-image-90358.jpg

Децата като притежатели на права и отговорности

Какви са правата на малолетните и непълнолетните? Различни ли са законовите условия за децата, лишени от родителски грижи, кои институции и основни документи регламентират подобни случаи? От юридиче...