post-featured-image-90825.jpeg

ВАС: Не е допустимо обжалването на определението по чл. 200, ал.1 АПК от административния орган, издател на акта

Не е допустимо обжалването на определението по чл. 200, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс от административния орган, издател на акта – това гласи последното тълкувателно решение на Върх...
post-featured-image-90272.jpg

ВАС вече няма да проверява редовността на касационните жалби

Върховният административен съд (ВАС) няма повече да извършва проверката на редовността на касационната жалба или протест, като това ще се извършва от първоинстанционния съд. Това става възможно с оконч...