post-featured-image-90933.jpg

ВАС обяви за нищожна инструкцията за извършване на предварителни проверки от прокуратурата

Тричленен състав на Върховния административен съд (ВАС) обяви за нищожна Инструкцията за провеждане на предварителни проверки от прокуратурата, в частта извън чл. 8 в частта „резолюция по чл.4 и...
post-featured-image-90896.jpeg

ВАС: Срокът за съставяне на акт за нелоялна конкуренция започва да тече от откриване на нарушителя

С две важни тълкувателни решения излезе Върховният административен съд (ВАС) в понеделник. Първото касае сроковете за съставяне на актове за нелоялна конкуренция, а второто - отговорността по чл. 19, а...
post-featured-image-90882.jpg

ЦИК и КЗЛД обжалваха: Решението на АССГ за видеонаблюдението на изборите е недопустимо и в нарушение на материалния закон

Централната избирателна комисия (ЦИК) и Комисията за защита на личните данни (КЗЛД) са депозирали в понеделник във Върховния административен съд (ВАС) жалба срещу решението на Административен съд...
post-featured-image-90857.jpg

ВАС призна, че клеветите на Бойко Атанасов по адрес на Иван Гешев накърняват доброто му име и това на прокуратурата

Следователят Бойко Атанасов е накърнил доброто име на настоящия главен прокурор Иван Гешев със свои изяви в медиите от 2017 година, докато той все още бе ръководител на Специализираната прокуратура. То...
post-featured-image-90809.jpg

Георги Чолаков иска трансформация на щатове в подкрепа на административните съдилища в София, Пазарджик и Перник

Съдийската колегия предложи на Пленума на Висшия съдебен съвет (ВСС) да оптимизира щатната численост на административните съдилища като съкрати по 1 длъжност за съдия в Административен съд – Ямбо...
post-featured-image-90660.jpg

ВАС потвърди, че е законно Росенец да бъде вписан като защитена плажна ивица

Върховният административен съд (ВАС) остави в сила определението на Бургаския административен съд от 8 януари 2021 г. по административно дело № 46 от 2021 г. С него е отказано спиране на предварително...
post-featured-image-90640.jpg

Делото за видео наблюдението на изборите се върна в Административен съд София - град

Върховният административен съд (ВАС) отмени прекратителното определение за видео наблюдението на изборите на Административен съд София – град (АССГ) поради нарушения на съдопроизводствените прави...
post-featured-image-90633.jpg

Пленумът на ВАС: Спирането на границата за неплатени такси е противоконституционно

Пленумът на съдиите от Върховния административен съд единодушно прие становище, че текстовете от Закона за движението по пътищата (ЗДвП), с които се ограничават основни права на гражданите – на с...
post-featured-image-90583.jpg

Отхвърлиха жалбите срещу повишенията на девет кандидати във ВАС

Тричленен състав на Върховния административен съд (ВАС) отхвърли жалбите срещу решения на Съдийската колегия на ВСС, с които на длъжност съдия във ВАС са повишени девет кандидати. Процесните решения бя...
post-featured-image-90534.jpg

Любомир Гайдов е предложен за зам.-председател на ВАС

Председателят на Върховния административен съд (ВАС) Георги Чолаков стартира процедура за избор на заместник - председател на съда и ръководител на Втора колегия. За поста е предложен председателят на...
post-featured-image-90493.JPG

Омбудсманът порица МВР заради проверките на границата за неплатени глоби

Омбудсманът Диана Ковачева изпрати становище до вътрешния министър Христо Терзийски, в което изразява категорично несъгласие с разпоредби в публикувания за общественото обсъждане проект за изменение и...
post-featured-image-90272.jpg

ВАС вече няма да проверява редовността на касационните жалби

Върховният административен съд (ВАС) няма повече да извършва проверката на редовността на касационната жалба или протест, като това ще се извършва от първоинстанционния съд. Това става възможно с оконч...