post-featured-image-90375.jpg

Международният арбитраж в полза на търговските отношения

Какво представлява международният арбитраж? Кога се прилага? Какво прави Международният арбитражен съд и кога помага, както и какви закони, регламенти и директиви го уреждат? Оказва се, че арбитра...
post-featured-image-90295.jpg

Комисионният договор и обвързаностите му с останалите закони

Комисионният договор представлява съгласие, по силата на което едната страна (комисионер), се задължава да извърши правни действия за сметка на другата (доверител), срещу уговорено възнаграждение. Този...