post-featured-image-90313.jpg

Проф. Таня Йосифова: Законодателните промени в гражданското право са новаторски и навременни*

Добри ли са законодателни промени в областта на гражданското право – измененията в Закона за задълженията и договорите и в Семейния кодекс? Какви задължения има Република България във връзка с въ...