post-featured-image-90338.jpg

Съдийската колегия ще решава да получават ли много натоварените съдии до четири заплати допълнително

Промени в Правилата за определяне и изплащане на допълнителни възнаграждения на съдии по реда на чл. 233, ал. 6, изречение първо от Закона за съдебната власт (ЗСВ) ще обсъди във вторник Съдийската коле...