post-featured-image-91355.jpg

„Натоварен, по-натоварен, свръхнатоварен“: Защо закриването на специализираните съдилища може да блокира системата

Натоварен, по-натоварен, свръхнатоварен – такава е скалата, по която българските съдилища са разпределени през последните поне 5-6 години. Проблемът обаче остава нерешен, а може би е и нереш...
post-featured-image-90831.png

Нови щатове ще има за административните съдилища в София, Пазарджик и Перник

Пленумът на Висшия съдебен съвет (ВСС) оптимизира щатната численост на административните съдилища в подкрепа на най-натоварените сред тях. Предложението бе на председателя на Върховния админист...
post-featured-image-90809.jpg

Георги Чолаков иска трансформация на щатове в подкрепа на административните съдилища в София, Пазарджик и Перник

Съдийската колегия предложи на Пленума на Висшия съдебен съвет (ВСС) да оптимизира щатната численост на административните съдилища като съкрати по 1 длъжност за съдия в Административен съд – Ямбо...
post-featured-image-90338.jpg

Съдийската колегия ще решава да получават ли много натоварените съдии до четири заплати допълнително

Промени в Правилата за определяне и изплащане на допълнителни възнаграждения на съдии по реда на чл. 233, ал. 6, изречение първо от Закона за съдебната власт (ЗСВ) ще обсъди във вторник Съдийската коле...