post-featured-image-90573.jpg

СЕС отчете исторически минимум на продължителността на производствата за 2020 г.

През 2020 г. Съдът на Европейския съюз (СЕС) успя да запази високо равнище на дейност в условията на работа от дома и ограничения за придвижване, поради които между 16 март и 25 май 2020 г. не бе възмо...
post-featured-image-90387.jpg

Мерките на Швеция и Франция в подкрепа на авиокомпаниите заради COVID-19 са в съответствие с правото на ЕС

Схемата за гарантиране на заеми, въведена от Швеция в рамките на пандемията от Covid-19 в подкрепа на авиокомпаниите, титуляри на шведски оперативен лиценз, и предназначена за преодоляване на сериознит...