post-featured-image-91103.jpg

Генералният адвокат Juliane Kokott: Правото на ЕС не може да промени разбиранията за произход или брак в българските закони

Правото на ЕС не може да промени разбиранията за произход или брак в българските закони. Такова е становището на генералният адвокат Juliane Kokott по дело пред СЕС, образувано по питане на съдия Дecиc...
post-featured-image-90657.jpg

Нов натиск над суверенитета на България заради Истанбулската конвенция

Пореден опит за натиск над суверенитета на България се оказва във връзка с приемането на придобилата печална популярност у нас Истанбулска конвенция. Атаката този път идва от страна на генералния ...
post-featured-image-90484.jpg

Генералния адвокат Rantos: Работодател може да разреши на служителите си да носят малки религиозни символи

В контекста на политиката си на неутралитет работодател може да разреши на неговите служители да носят малки по размер религиозни символи. Това заключение е дал генералния адвокат към Съда на Европейск...