post-featured-image-90896.jpeg

ВАС: Срокът за съставяне на акт за нелоялна конкуренция започва да тече от откриване на нарушителя

С две важни тълкувателни решения излезе Върховният административен съд (ВАС) в понеделник. Първото касае сроковете за съставяне на актове за нелоялна конкуренция, а второто - отговорността по чл. 19, а...
post-featured-image-90855.jpg

Цесионерът може да предяви Павлов иск срещу увреждаща го сделка, но преди сключването на договора за прехвърляне на вземането

С Тълкувателно решение № 2/2019 г. от 26.03.2021 г. по Тълкувателно дело № 2/2019 г. Общото събрание на Гражданската и Търговската колегии (ОСГТК) на Върховния касационен съд (ВКС) реши: Цесионерът...
post-featured-image-90740.jpg

ВКС прие тълкувателно решение по въпрос за вписването наново на ипотека, която не е подновена в десетгодишния срок от учредяването ú

С Тълкувателно решение № 3/2018 г. от 17.03.2021 г., постановено по Тълкувателно дело № 3/2018 г., Общото събрание на Гражданската и Търговската колегии (ОСГТК) на Върховния касационен съд (ВКС) реши:...
post-featured-image-90678.jpg

ВКС постанови тълкувателно решение по въпроси, свързани с предлагането и даването на подкуп

С Тълкувателно решение № 1 от 12.03.2021 г., постановено по Тълкувателно дело № 1/2019 г., Общото събрание на Наказателната колегия (ОСНК) на Върховния касационен съд реши: 1. Разликата във формите...
post-featured-image-90170.jpg

ВКС с тълкувателно решение относно прекратяването на трудовия договор от работодателя

С Тълкувателно решение № 4/2017 г. от 01.02.2021 г. по Тълкувателно дело № 4/2017 г. Общото събрание на Гражданската колегия (ОСГК) на Върховния касационен съд взе важни решения относно прекратява...
post-featured-image-89336.jpg

ВКС: Повторна молба за защита от домашно насилие срещу един и същи насилник е допустима

Молба по реда на Закона за защита от домашно насилие (ЗЗДН) за съдебна защита срещу нов акт на домашно насилие, следващ по време издадена в полза на същото пострадало лице заповед за защита по чл. 15,...
post-featured-image-87441.jpg

Съдът на Европeйския съюз: Държавите членки не могат да задържат лица, които кандидатстват за международна закрила

Съдебните органи, които трябва да се произнесат по задържането на незаконно пребиваващ гражданин на трета страна, могат да приемат молба за международна закрила, става ясно от решение Съда на Евро...
post-featured-image-87366.jpg

ВАС: Не е доказана чума по стадата в Странджа

Върховният административен съд (ВАС) отмени окончателно решението на Административен съд-Сливен срещу фермерката Ани Петрова от Болярово, чийто животни бяха умъртвени под претекст, че имат чума....
post-featured-image-87326.jpg

След решението на ВАС: Предлагат промени за минималните адвокатски възнаграждения

Висшият адвокатски съвет (ВАдС) публикува Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 от 09.07.2004 г. за минималните размери на адвокатските възнаграждения, съобщиха от съвета. В мотивите...
post-featured-image-87315.jpg

Как докато хапваш сладкиш „Негърче“ можеш да изядеш представител на раса?

Светът е раздиран от протести, милиони са вече хората, които изразяват своето недоволство срещу полицейското насилие и расизма. Повод за тези протести стана смъртта на 46-годишния афроамериканец Джордж...
post-featured-image-87201.jpg

След публикация на „Правен свят“: ВКС обяви взетото преди година и половина тълкувателно решение за сроковете на проверките на КПКОНПИ

Близо година и половина след като Общото събрание на Гражданската колегия (ОСГК) на Върховния касационен съд (ВКС) е взела решение по тълкувателно дело № 1/2018, касаещо сроковете за проверките на Коми...