post-featured-image-90935.jpg

Отчет: Гражданите най-често се оплакват пред КЗЛД за прилагано спрямо тях видеонаблюдение

Тенденция към драстично увеличаване на жалбите срещу осъществявано видеонаблюдение през 2020г. – тези данни констатира Комисията за защита на личните данни (КЗЛД) в своя отчет за миналата година,...
post-featured-image-90749.jpg

Защо видeонаблюдението на изборите е противоконституционно и в нарушение на ЕКЗПЧОС

На 15 март 2021г. касационен състав на Административен съд София – град (АССГ) постановява решение по жалба на коалиция „Демократична България - Обединение“ срещу съвместни Указания о...
post-featured-image-90640.jpg

Делото за видео наблюдението на изборите се върна в Административен съд София - град

Върховният административен съд (ВАС) отмени прекратителното определение за видео наблюдението на изборите на Административен съд София – град (АССГ) поради нарушения на съдопроизводствените прави...