post-featured-image-90758.jpg

Могат ли бабата и дядото да заместят родителя при упражняване на режима на лични отношения, ако последният е възпрепятстван?

Чл. 128 ал 3 на Семейния кодекс предвижда възможност, ако родителят, на когото съдът е определил режим на лични отношения с детето, временно не е в състояние да го упражнява поради отсъствие или заболя...