post-featured-image-91814.jpg

Нотариалната камара не очаква Модел 4 да отговори на обществените очаквания

Нотариалната камара се противопостави на реализирането на избрания от Висшия съдебен съвет (ВСС) Модел 4 за реформа на съдебната карта. „Нотариалната камара на РБ застава на категоричното стан...