post-featured-image-91814.jpg

Нотариалната камара не очаква Модел 4 да отговори на обществените очаквания

Нотариалната камара се противопостави на реализирането на избрания от Висшия съдебен съвет (ВСС) Модел 4 за реформа на съдебната карта. „Нотариалната камара на РБ застава на категоричното стан...
post-featured-image-91735.jpg

Съдия Наталия Неделчева от Варна: Много по-лесно е само да критикуваш. Поздравления за създателите на Модел 4!

Съдия Наталия Неделчева от Окръжен съд-Варна се оказа един от малкото положително настроени гласове, които до момента са се изказали в подкрепа на избрания от Висшия съдебен съвет (ВСС) Модел 4 за рефо...
post-featured-image-91732.jpg

Съдията от СНС Пламен Евгениев: Реализирането на Модел 4 няма да реши, а ще създаде проблеми

Съдията от Специализирания наказателен съд (СНС) Пламен Евгениев е депозирал до Висшия съдебен съвет (ВСС) отрицателно становище по приетия Модел 4, с който се цели реформа на съдебната карта по отноше...