post-featured-image-90743.jpg

Можем ли да работим от плажа?

Доскоро много малко хора, предимно самонаети, IT специалисти и хора с творчески професии, можеха да работят отвсякъде. С разразяването на епидемията от Ковид 19 и предприетите противоепидемични мерки у...
post-featured-image-90170.jpg

ВКС с тълкувателно решение относно прекратяването на трудовия договор от работодателя

С Тълкувателно решение № 4/2017 г. от 01.02.2021 г. по Тълкувателно дело № 4/2017 г. Общото събрание на Гражданската колегия (ОСГК) на Върховния касационен съд взе важни решения относно прекратява...
post-featured-image-87453.jpg

Служителите имат право на платен годишен отпуск за времето от незаконното уволнение до възстановяването им на предишната работа

Периодът от незаконното уволнение на работника до възстановяването му на работа трябва да се приравни на период на действително полагане на труд за целите на определянето на размера на платения годишен...
post-featured-image-87364.jpg

30 000 лева да е глобата за работодател, който бави заплати и осигуровки

30 000 лева да е глобата за работодател, който бави заплати и осигуровки. Това предвиждат промени в Кодекса на труда, публикувани от Министерството на труда и социалната политика публикува за обще...