post-featured-image-87372.jpg

Шест години Комисията по хазарта е утвърждавала правила за игри в разрез със закона

„Няколко организатори на лотарийни игри са включили в своите правила превратно тълкуване, като са решили, че игрите могат да се облагат не с 15% върху оборота, а с такси и комисионни. В нито един...