post-featured-image-90743.jpg

Можем ли да работим от плажа?

Доскоро много малко хора, предимно самонаети, IT специалисти и хора с творчески професии, можеха да работят отвсякъде. С разразяването на епидемията от Ковид 19 и предприетите противоепидемични мерки у...
post-featured-image-90486.jpg

Положения при трудова злополука

Трудова злополука според българските закони е всяко внезапно увреждане на здравето на служителя. Увреждането трябва да е станало по време на извършване на работа за даденото предприятие, в което работи...
post-featured-image-87453.jpg

Служителите имат право на платен годишен отпуск за времето от незаконното уволнение до възстановяването им на предишната работа

Периодът от незаконното уволнение на работника до възстановяването му на работа трябва да се приравни на период на действително полагане на труд за целите на определянето на размера на платения годишен...