Таксите за касация по административни дела средно три пъти по-ниски от първоначално предложените

Таксите за касация по административни дела средно три пъти по-ниски от първоначално предложените

С оглед възраженията срещу предложените в проекта за изменение на Административнопроцесуалния кодекс (АПК) такси за касационно обжалване, авторите му ревизираха текста, предизвикал най-голям дебат и внесоха някои уточнения. За да бъде направена промяната, проектът беше временно оттеглен от вносителите от Реформаторския блок, но днес отново беше заведен в деловодството на Народното събрание.

В новия си вариант разбунилият духовете нов чл. 227а предвижда, че гражданите ще плащат 90 лв. за касационно обжалване по административни дела. Сумата за организациите и държавните органи ще е 1400 лв. А в мотивите изрично се посочва, че тези суми са съвсем поносими за гражданите и организациите.

В проекта е предвидено, че тези такси не се дължат, когато по делото има определяем материален интерес. Когато материалният интерес е ясен, таксата ще е 1,5%. Тя ще се заплаща от страните по делото след постановяване на окончателното съдебно решение като жалбоподателят се осъжда да заплати държавната такса съразмерно на отхвърлената част от жалбата, а ответникът съразмерно на уважената част от жалбата. "С крайния съдебен акт, съдът осъжда загубилите делото да заплатят държавни такси, в размер общо на един и половина процента от материалния интерес по делото, когато той е определяем", пише в проекта. В него изрично е регламентирано, че когато се подава обща касационна жалба - от няколко граждани или фирми, таксата ще е една.

В първоначалния вариант на проекта за изменение на АПК се предлагаше такса за касация от 250 лв. за гражданите и 5000 лв. за организациите и държавните органи по делата, по които не може да бъде определен материален интерес. По останалите се предлагаше пропорционална такса от 2%.

За да отговорят на възраженията за ограничаване на достъпа до правосъдие по отношение на делата за ревизионни актове, обществени поръчки и решения на КЗК, които им бяха отправени, заради предлаганата такса за обжалване от 4%, вносителите са намалили драстично този процент. В проекта вече се предвижда таксата за касационно обжалване на ревизионни актове да е 1,5%, а тази за обществени поръчки става още по-ниска – 1 на сто от интереса. В мотивите изрично е посочено, че предлаганите такси са значително по-ниски от тези ГПК.
В тях специално се обръща внимание на една положителна промяна в АПК, която при първоначалното му внасяне, сякаш остана встрани от дискусията. Тя е, че за първи път се предвижда държавните органи наравно гражданите и бизнеса да плащат съдебни такси. "В съответствие с принципа на равенство на страните в АПК и в Конституцията, таксите при касационно обжалване се отнасят за всички страни в производството, като същевременно се отчитат и различията във финансовите възможности на гражданите и останалите страни. Това е промяна, която изравнява процесуалните права и задължения на гражданите и организациите с държавните органи. Досега държавните органи неоснователно и в нарушение на чл.121, ал.1 от Конституцията бяха поставени в привилегировано положение", заявяват вносителите в мотивите.

Свален е и прагът в Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК), който ще определя кои дела ще приключват след една съдебна инстанция и кои ще подлежат на касационно обжалване. В проекта вече се предлага през две инстанции да не минават дела с наистина нисък материален интерес. В него е записано: "Решението на административния съд по дела, по които се обжалват установени с ревизионния акт публични вземания до 2 000 лв., когато ревизионният акт е издаден на физически лица, и до 14 000 лв., когато ревизионният акт е издаден на юридически лица, е окончателно".Преди праговете бяха 5000 лв. за граждани и 25 000 лв. за юридически лица.

В проекта са направени и уточнения в няколко други текста. Едно от тях е свързано с идеята на вносителите за бързо уеднаквяване на практиката в отделенията на Върховния административен съд с решения, които те ще вземат с обикновено мнозинство, при сезиране за противоречиви решения. В проекта изрично се записва, че тези решения за уеднаквяване на практиката в отделението трябва да бъдат публикувани на сайта на ВАС. Вносителите дават и разяснения по темата в мотивите, в които отговарят на част от възраженията срещу предлаганата нова практика: "Естествено тълкувателните решения на ВАС ще имат приоритет пред решенията на отделенията. Трябва да се има пред вид, че в административното право се борави с много повече закони, отколкото в гражданското и търговското право. Поради това само тълкувателните решения не са достатъчни. Освен това приемането на едно тълкувателно решение отнема значително повече време, а има много практика, която трябва да се уеднакви".

Отпаднал е текстът, които предвиждаше неограничена имуществена отговорност за вреди, причинени от мълчаливо съгласие, което е резултат от незаконосъобразно бездействие.

Според информация от депутати, най-вероятно било вносители на законопроекта да се съобразят между първо и второ четене с евентуално становище на Върховния административен съд да не се намаляват 3-членните и 5-членните състави във ВАС, а също и да отпадне текстът, предвиждащ уеднаквяване на практиката на отделенията. Вероятно било и срокът за влизане в сила на промените да бъде удължен с една година – от 2017-а на 2018 г.

 

Още по темата

Вдигането на заплатите на магистратите предизвика протест в Агенцията по вписванията

Предишна новина

Тезата на афганистанците в Средец – двама полицаи стреляли по тях 4 пъти

Следваща новина

Коментари

17 Коментара

 1. 18
  Всички критики бяха към тай-много 15 от общо 300 предложения. | нерегистриран
  2
  0
  До коментар #14 от "до 11 и 12 | нерегистриран":
  Въпросът е в това, че този законопроект имаше съмсем малко позитивни предложения за промяна на АПК и твърде много негативни, а размера на таксите беше само един от тях.  При това не видях нито една основателна критика. Видя се, че предложението за 3-та колегия на ВАС е в унисон с критикарите-популисти. Малко по-високите касационни такси "вредят" единствено на изнудвачите-екоактивисти.

  Ако е вреден едночленният състав на ВАС, то тогава също толкова са вредни и едночленните състави на другите адм. съдилища. Явно някои искат да се запази тоталния разнобой в практиката на ВАС и искат да си постановяват каквито си искат решения. Затова не искат бърза процедура по уеднаквяване на практиката в отделенията - именно от съдиите, които са специалисти в материята.

 2. 17
  | нерегистриран
  2
  0

  Проектът предлага отлично решение на редица проблеми в административното правораздаване. Дано този път срещне по-голяма подкрепа, защото в него са заложени смели законодателни решения на наболели проблеми.

 3. 16
  | нерегистриран
  2
  0
  До коментар #13 от " | нерегистриран":
  За да се направи един закон качествено, трябва да вземат предвид повече гледни точки. Хубаво е, че вносителите са се вслушали в критиките и са направили някои промени в проекта за изменение на АПК.  На мен ми се струва, че най- много се пищеше за таксите. И предполагам, че това е основно от "еко"-лозите, които са привикнали на еко-рекета. А сега, при високи такси, ще им секне бизнеса.

 4. 15
  | нерегистриран
  0
  0

  Похвално е че са взети предвид критиките и своевременно са направени промени!

 5. 14
  до 11 и 12 | нерегистриран
  1
  -2

  Въпросът е в това, че този законопроект имаше съмсем малко позитивни предложения за промяна на АПК и твърде много негативни, а размера на таксите беше само един от тях.

 6. 13
  | нерегистриран
  2
  0

  За да се направи един закон качествено, трябва да вземат предвид повече гледни точки. Хубаво е, че вносителите са се вслушали в критиките и са направили някои промени в проекта за изменение на АПК.

 7. 12
  I. Stoqnov | нерегистриран
  2
  -1

  Струва ми се, че и най-предубедените критици не могат да намерят основание за коментари в този случай. Проектът е съобразен с реалната ситуация в съдилищата и отговаря на потребностите на гражданите. Браво на вносителите.

 8. 11
  Петя В. | нерегистриран
  2
  -1

  Браво! Това е пример за законодателно и политически зряло решение, което съобразява общественото мнение!

 9. 10
  | нерегистриран
  3
  0

  За първи път някой да си вземе поука от общественото и/или професионалното мнение. Но при все, че таксите за касация пак остават сравнително достъпни, както до сега, то не знам дали това ще спомогне за разтоварване на съда.

 10. 9
  до 15 | нерегистриран
  0
  -3

  То и 500 лв заплата си е да работиш без пари, та щом работим без заплащане, и съдебната услуга ще е БЕЗПЛАТНА!

 11. 8
  Добре е законопроектите да се съобразяват с общественото мнение. | нерегистриран
  5
  0

  Аз например смятам, че вносителите не трябва да са твърдоглави, а да се съобразяват с общественото мнение по всеки един закон - дори да смятат, че са прави. Имаше критики към таксите - ами следва да се коригират. Друг е въпросът, че поне за мен не е много умно да сме единствената държава без ограничения за достъпа до касационно обжалване. 90 лв. такса си е без пари. Но в България популизмът се разбира като защита правата на човека.

  Няма и друга държава в света, където данъците се гледат на 4 инстанции. А достъпът до ВАС е във вреда на гражданите и фирмите, защото там са най-пробюджетно настроените съдии.

 12. 7
  информирания | нерегистриран
  4
  -4

  До коментар 5  АПК не е създаден,а компилиран от наши и чужди източници.

  У нас слд проф.Долапчиев и проф.Стайнов има смо асистенти-преписвачи,които един правен коментар не могат да направят смислено...

 13. 6
  Не трябваше да се свалят таксите. | нерегистриран
  4
  -4

  Това са таксите само за касационни дела. В цял свят има ограничен достъп до касационно обжалване. Но то си е за сметка на съдиите от ВАС - те казваха, че таксите са високи, сега да не казват, че имат много работа - да работят и да си траят. Да си направят две безплатни касационни колегии и да направят 3-инстанционно производство, за да има още по-добър достъп до правосъдие. А и забравих - да се въведат и 9-членни състави за по-голяма сигурност.

 14. 5
  Вярно е, че АПК е много добре нацелен. | нерегистриран
  4
  -3
  До коментар #2 от "информирания | нерегистриран":
  Дорде не се вземат и усвоят средства за така излишните промени няма да се мирне.

  Разберете ,че АПК е много добре нацелен и може само да се разваля,но не и да се подобрява.

  Таксите са достъпни и са добре по размер.Съдът не е стопански субект,че да печели средства.  И затова важна заслуга имат и авторите на проекта за промени в АПК и най-вече Кино Лазаров. Едновременно с това поради ред причини практиката на ВАС е най-противоречивата. Поради това са нужни спешни промени, ако не искаме да има по равни количества противоречива практика по всеки член - практика в зависимост от поръчителя.

 15. 4
  И във видинско има мин. работна заплата. | нерегистриран
  3
  -4
  До коментар #1 от "държавата срещу гражданите | нерегистриран":
  Материята за държавните такси не е за в АПК.

  Второ-въвежда се касационна такса от 30 лв за жалене по пенсионно и здравноосигуритилни спорове, а тези дела трябва да са без държавна такса-вижте какво пише в КОО Чл. 120. (1) За делата по тази глава осигурените лица и пенсионерите не внасят държавна такса."" Тоест изоставя се деситилетна практика делата свързани с осигурителни права да са без държавна такса-на всички инстанции. Идеята е-сега за първи път от десетилетия се въвежда 30 лева такса, а числото 30 в бъдеще лесно може да стане друга сума-да знае гражданинът, да не жали много-много

  90 лв д.т. за гражданин е сума равна на месечния доход-например във Видинско.  Изоставя се практиката неправителствените организации да плащат ниска такса-колкото плащат гражданите. А за ЮЛ с капитал 2 лева 1400 лв такса за жалене е непоносима. за банка може да е нищо, обаче  Хайде сега оливки - 90 лв. бил месечният доход. Ми да направи таксата 50 ст. Като някой не може дза плати 90 лв. или 30 лв. иска да бъде освободен от такси. Това е изрично уредено за първи път в АПК. Хайде стига с този евтин популизъм - всяко нещо си има граници.

Твоят коментар

Сайтът е защитен с reCaptcha. Политика за лични данни.