Таксите за касация по административни дела средно три пъти по-ниски от първоначално предложените

Таксите за касация по административни дела средно три пъти по-ниски от първоначално предложените

С оглед възраженията срещу предложените в проекта за изменение на Административнопроцесуалния кодекс (АПК) такси за касационно обжалване, авторите му ревизираха текста, предизвикал най-голям дебат и внесоха някои уточнения. За да бъде направена промяната, проектът беше временно оттеглен от вносителите от Реформаторския блок, но днес отново беше заведен в деловодството на Народното събрание.

В новия си вариант разбунилият духовете нов чл. 227а предвижда, че гражданите ще плащат 90 лв. за касационно обжалване по административни дела. Сумата за организациите и държавните органи ще е 1400 лв. А в мотивите изрично се посочва, че тези суми са съвсем поносими за гражданите и организациите.

В проекта е предвидено, че тези такси не се дължат, когато по делото има определяем материален интерес. Когато материалният интерес е ясен, таксата ще е 1,5%. Тя ще се заплаща от страните по делото след постановяване на окончателното съдебно решение като жалбоподателят се осъжда да заплати държавната такса съразмерно на отхвърлената част от жалбата, а ответникът съразмерно на уважената част от жалбата. "С крайния съдебен акт, съдът осъжда загубилите делото да заплатят държавни такси, в размер общо на един и половина процента от материалния интерес по делото, когато той е определяем", пише в проекта. В него изрично е регламентирано, че когато се подава обща касационна жалба - от няколко граждани или фирми, таксата ще е една.

В първоначалния вариант на проекта за изменение на АПК се предлагаше такса за касация от 250 лв. за гражданите и 5000 лв. за организациите и държавните органи по делата, по които не може да бъде определен материален интерес. По останалите се предлагаше пропорционална такса от 2%.

За да отговорят на възраженията за ограничаване на достъпа до правосъдие по отношение на делата за ревизионни актове, обществени поръчки и решения на КЗК, които им бяха отправени, заради предлаганата такса за обжалване от 4%, вносителите са намалили драстично този процент. В проекта вече се предвижда таксата за касационно обжалване на ревизионни актове да е 1,5%, а тази за обществени поръчки става още по-ниска – 1 на сто от интереса. В мотивите изрично е посочено, че предлаганите такси са значително по-ниски от тези ГПК.
В тях специално се обръща внимание на една положителна промяна в АПК, която при първоначалното му внасяне, сякаш остана встрани от дискусията. Тя е, че за първи път се предвижда държавните органи наравно гражданите и бизнеса да плащат съдебни такси. "В съответствие с принципа на равенство на страните в АПК и в Конституцията, таксите при касационно обжалване се отнасят за всички страни в производството, като същевременно се отчитат и различията във финансовите възможности на гражданите и останалите страни. Това е промяна, която изравнява процесуалните права и задължения на гражданите и организациите с държавните органи. Досега държавните органи неоснователно и в нарушение на чл.121, ал.1 от Конституцията бяха поставени в привилегировано положение", заявяват вносителите в мотивите.

Свален е и прагът в Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК), който ще определя кои дела ще приключват след една съдебна инстанция и кои ще подлежат на касационно обжалване. В проекта вече се предлага през две инстанции да не минават дела с наистина нисък материален интерес. В него е записано: "Решението на административния съд по дела, по които се обжалват установени с ревизионния акт публични вземания до 2 000 лв., когато ревизионният акт е издаден на физически лица, и до 14 000 лв., когато ревизионният акт е издаден на юридически лица, е окончателно".Преди праговете бяха 5000 лв. за граждани и 25 000 лв. за юридически лица.

В проекта са направени и уточнения в няколко други текста. Едно от тях е свързано с идеята на вносителите за бързо уеднаквяване на практиката в отделенията на Върховния административен съд с решения, които те ще вземат с обикновено мнозинство, при сезиране за противоречиви решения. В проекта изрично се записва, че тези решения за уеднаквяване на практиката в отделението трябва да бъдат публикувани на сайта на ВАС. Вносителите дават и разяснения по темата в мотивите, в които отговарят на част от възраженията срещу предлаганата нова практика: "Естествено тълкувателните решения на ВАС ще имат приоритет пред решенията на отделенията. Трябва да се има пред вид, че в административното право се борави с много повече закони, отколкото в гражданското и търговското право. Поради това само тълкувателните решения не са достатъчни. Освен това приемането на едно тълкувателно решение отнема значително повече време, а има много практика, която трябва да се уеднакви".

Отпаднал е текстът, които предвиждаше неограничена имуществена отговорност за вреди, причинени от мълчаливо съгласие, което е резултат от незаконосъобразно бездействие.

Според информация от депутати, най-вероятно било вносители на законопроекта да се съобразят между първо и второ четене с евентуално становище на Върховния административен съд да не се намаляват 3-членните и 5-членните състави във ВАС, а също и да отпадне текстът, предвиждащ уеднаквяване на практиката на отделенията. Вероятно било и срокът за влизане в сила на промените да бъде удължен с една година – от 2017-а на 2018 г.

 

Още по темата

Вдигането на заплатите на магистратите предизвика протест в Агенцията по вписванията

Предишна новина

Тезата на афганистанците в Средец – двама полицаи стреляли по тях 4 пъти

Следваща новина

Коментари

17 Коментара

 1. 2
  информирания | нерегистриран
  5
  -4

  Дорде не се вземат и усвоят средства за така излишните промени няма да се мирне.

  Разберете ,че АПК е много добре нацелен и може само да се разваля,но не и да се подобрява.

  Таксите са достъпни и са добре по размер.Съдът не е стопански субект,че да печели средства.

 2. 1
  държавата срещу гражданите | нерегистриран
  5
  -4

  Материята за държавните такси не е за в АПК.

  Второ-въвежда се касационна такса от 30 лв за жалене по пенсионно и здравноосигуритилни спорове, а тези дела трябва да са без държавна такса-вижте какво пише в КОО Чл. 120. (1) За делата по тази глава осигурените лица и пенсионерите не внасят държавна такса."" Тоест изоставя се деситилетна практика делата свързани с осигурителни права да са без държавна такса-на всички инстанции. Идеята е-сега за първи път от десетилетия се въвежда 30 лева такса, а числото 30 в бъдеще лесно може да стане друга сума-да знае гражданинът, да не жали много-много

  90 лв д.т. за гражданин е сума равна на месечния доход-например във Видинско.  Изоставя се практиката неправителствените организации да плащат ниска такса-колкото плащат гражданите. А за ЮЛ с капитал 2 лева 1400 лв такса за жалене е непоносима. за банка може да е нищо, обаче

Твоят коментар

Сайтът е защитен с reCaptcha. Политика за лични данни.