Тече обсъждане на нова реформа на административнонаказателното производство

Тече обсъждане на нова реформа на административнонаказателното производство

Нова реформа на административнонаказателното производство е предложена за обществено обсъждане. Предвижда се тя да се осъществи чрез промени в Закона за административните нарушения и наказания (ЗАНН). Целите на планираните промени са да се създадат нови възможности за приключване на административнонаказателното производство в кратки срокове (напр. чрез въвеждане на споразумението), удължаване на срока за оспорване на наказателните постановления пред съда от 7 на 14 дни, предвиждане на подробни правила за призоваване в "досъдебната фаза".

Друга цел на законопроекта е ускоряване на събирането на публичните държавни вземания, произтичащи от влезли в сила санкционни актове на администрацията, чрез отстъпки за санкционираните лица, в случай, че заплатят доброволно наложените им санкции в срока на обжалване, както и осъвременяване на уредбата на някои традиционно съществуващи институти в областта на административното наказване.

Идеята е да се създадат и повече превантивни антикорупционни мерки при осъществяване на контролната и санкционна дейност на администрацията и ефективни правни гаранции за правото на защита на гражданите в извънсъдебната фаза на производството.

В периода  юни – август 2018 г. беше проведена първата предварителна консултация по промените в ЗАНН със заинтересовани ведомства, съдилища и прокуратури, които изразиха над 80 становища по официален път или електронна поща. Вторият кръг от обществени консултации по предложените промени стартира с оглед обхвата на промените в основополагащи разпоредби от закона.

Промените са насочени към контролни органи, органи с правомощия на актосъставители, наказващи органи, съдилища и прокуратура, гражданите и представителите на бизнеса.

Срокът за депозиране на мнения и становища по него е до 11 юли 2019 година.

Прокурори настояха техен колега да оглави държавното обвинение

Предишна новина

Няма нито едно неправомерно подслушване през 2018 г.

Следваща новина

Коментари

0 Коментара

Твоят коментар

Сайтът е защитен с reCaptcha. Политика за лични данни.