Темида гълта 1 млн. лв. годишно за експертизи


Един милион лева годишно дават големите съдилища в София за изготвянето на експертизи, проучи "Монитор". Повече от половината от тази сума изплаща Софийският районен съд, сочи статистиката. "Даваме минималните възможни средства на вещите лица", казаха за вестника от съдилищата. Всеки юрист знае, че изходът на едно дело зависи най-вече от заключениетона експертите. Те са хора с най-различни професионални квалификации, които отговарят на поставените от съда и страните по делото въпроси и с техните изводи се съобразява при произнасянето на присъда абсолютно всеки съдия. Затова вещината на  вещите лица, техният подбор и заплащане са изключително важни за правосъдието.Най-големият районен съд в страната – СРС, традиционно се задъхва от дела в такава степен, че нерядко между две заседание по един процес минават няколко месеца. Причината – заетост на съдебните състави. Затова и не е чудно, че през 2014 г. той е изплатил за приети експертизи над 500 000 лв. През 2013 г. сумата е била 737 593 лв. Само Софийският градски съд може да се сравнява с него по размер на дадени пари за изследвания и заключения на вещи лица. СГС е втора инстанция за дела, които са започнали в Районния съд и първа за процеси по тежки престъпления. До средата на ноември 2014 г. СГС е дал 302 989 лв. за приети експертизи, съобщиха от там. От тях близо 270 000 лв. са изплатени на вещи лица и над 33 000 лв. на институции – МВР, Проген ООД, Националния археологически институт, Пета МБАЛ, Александровска болница. От Софийския апелативен съд съобщиха за "Монитор", че нямат утвърден самосто-ятелен бюджетза вещи лица. Средствата за тях се изплащат от сметка "Текуща издръжка", в която влизат парите за разходи по делата – за канцеларски материали, за призоваване, за съдебни поръчки и преводи, за хонорарите на експертите, поддръжката на софтуер и хардуер, застраховки, гориво, поддръжка на автомобили, командировки, оборудване на работни места. При недостиг на средства през годината се налага актуализация  на бюджета по "Текуща издръжка". За изплащане на хонорари за вещи лица актуализация на бюджета е извършван и през 2013, и през 2014 г. Парите по тази сметка за 2014 г. са били 122 309 лв., като от тях  до края на октомври са изплатени близо 4600 лв. за експертизи по граждански и търговски дела и близо 44 000 лв. по наказателни дела.   Специализираният наказателен съд не е претрупан с дела, но пък те са срещу организирани престъпни групи. През м.г. по 60 процеса са изплатени 17 890 лв., а през 2013 г. по 94 дела – 29 460 лв. Най-големи суми са платени за съдебномедицински и психиатрични експертизи, казаха от съда за "Монитор". През 2014 г. за такива са дадени 6560 лв., а през 2013 г. – 12 000 лв. "Средствата са недостатъчни, платените суми за експертизи са в минимален размер.Трудно се намират експерти за тесни медицински специалностисъобщиха още от съда за вестника. От Апелативния специализиран наказателен съд пък информираха, че нямат проблем с осигуряването на експерти. До края на ноември 2014 г. там са изплатени 1205 лв. на вещи лица, а през 2013 г. - 3300 лв. Според Закона за съдебната власт във всеки съдебен район на окръжен и на административен съд, както и за специализираните се съставят списъци на специалистите, утвърдени за вещи лица, и за преводачи. Върховният касационен съд, Върховният административен съд, Върховната касационна прокуратура, Върховната административна прокуратура и Националната следствена служба при необходимост утвърждават отделни списъци за нуждите на своята дейност. Списъците се утвърждават в съответните съдилища или прокуратури, след което се обнародват в "Държавен вестник" и се публикуват в интернет.

2060 лв. струва най-скъпата във Велико Търново
 
ИВАН ПЪРВАНОВ
Най-скъпата експертиза, изготвяна през последните две години в Окръжния съд във Велико Търново, е ДНК експертиза по дело за жестоко предумишлено убийство. На 25 май 2009 г. 17-годишният търновски младеж Деян Фердинандов е убит от родния си баща Стефан. Убиецът е заловен още същия ден и срещу него започва разследване и съдебен процес. Пред съда изпеченият престъпник, който вече има присъди и за две изнасилвания, показа завидно познаване на НК и НПК. На всяко заседание той засипваше съда с нови искания. Едно от тях е да бъде направена ДНК експертиза, чрез която да се докаже, че мъртвият Деян не е негов син. За да не се приеме като ограничаване правото на защита на подсъдимия, съдът назначи исканата експертиза. Тя излезе на съда цели 2060 лв. и е най-скъпата назначавана през последните години от  търновската Темида. Най-скъпи са ДНК експертизите. Останалите са между 100 и 500 лв. Сред тях най-често назначавани са автотехнически, физични, химични, балистични, графологични. Освен в съда, експертизи се назначават и в хода на досъдебните производства. Практически на почти всяко разследване за убийство се назначава ДНК експертиза, както и в случаи на изнасилване и др. тежки криминални престъпления. Заплащането на вещите лица в тези случаи се извършва от бюджета на полицията.

 

Командировани съдии пазят с жив щит шефовете на градския съд

Предишна новина

Адвокат краде обезщетенията за жертвите на пътя

Следваща новина

Коментари

0 Коментара

Твоят коментар

Сайтът е защитен с reCaptcha. Политика за лични данни.