Участници в Програмата за защита да възстановяват средства, ако не спазват задълженията си

Участници в Програмата за защита да възстановяват средства, ако не спазват задълженията си

Министерството на правосъдието (МП) предложи за обществено обсъждане промени в Закона за защита на лица, застрашени във връзка с наказателно производство (ЗЗЛЗВНП).

Промените предвиждат свидетели, граждански ищци и частни обвинители, вещи и поемни лица, обвиняеми и подсъдими, както и техните близки, които са заплашени по наказателни дела да получават незабавно предварителна защита. Защитата ще се осигурява за 30 дни и ще може да бъде удължавана с още толкова, преди лицата окончателно да бъдат включени или не в Програмата за защита.

В мотивите към законопроекта от МП посочват, че причините, които налагат промените, са установени слабости в периода на действие на закона и натрупаната практика в прилагането му. Поправките целят да се намали риска от посегателства, като специалната защита на лица се осигурява на два етапа - предварителна и след включването им в Програмата. Смята се, че през двата месеца, докато служителите от Бюрото за защита при главния прокурор осигуряват предварителната закрила, ще има достатъчно време за събиране на информация, по която да се вземе решение дали лицето да бъде включено в Програмата.

С промените в ЗЗЛЗВНП правосъдното министерство предвижда и по-добър контрол върху разходваните бюджетни средства. Интересен момент представлява механизмът за ограничаването на необоснованото пребиваване на защитени лица в Програмата за продължителни периоди от време без наличие на заплаха за тях, както и осъществяване на мерки за защита, несъответстващи на обективната степен на заплаха. От министерството предлагат и механизъм за възмездяване на извършваните разходи от застрашените лица при неспазване на поетите задължения във връзка с осъществяване на мерките за защита.

Засега обаче не е ясно как ще се доказва неспазването на задълженията, как застрашените лица ще възстановяват направените за защитата им разходи и как точно ще се изчислява размерът на тези разходи. Законопроектът посочва единствено, че Бюрото по защита ще е задължено да дава становище относно необходимостта от продължаване и вида на мерките за защита.

Измененията ще доведат до отпадане като самостоятелни мерки на "лична физическа охрана" и "пълна промяна на самоличността", които са доказали своята неефективност. Личната физическа охрана е предвидена като временна мярка. Пълната промяна на самоличността е допусната с възможността лицето с променени основни данни да продължи да ги ползва и след излизането му от Програмата за защита, в случай че има необходимост от това.

Управляващите дадоха заден за Истанбулската конвенция

Предишна новина

Правната комисия на ВСС ще изготвя по няколко варианта на становища по делата в КС

Следваща новина

Коментари

0 Коментара

Твоят коментар

Сайтът е защитен с reCaptcha. Политика за лични данни.