Ударила ви е топола и не си мълчите?... Ще си платите!

Ударила ви е топола и не си мълчите?... Ще си платите!

Прикачени файлове

На 13 октомври 2009 г. на "Ботевградско шосе" в района на Долни Богров, стара и изсъхнала топола пада върху колата на журналиста от в. "Сега" Ясен Бориславов, докато той и баща му се прибират в София. Въпреки че дебел клон пробива предното стъкло и влиза в купето, двамата се разминават "само" с преживения шок и с щетите по колата. Проблемите на Ясен обаче започват тепърва – когато решава да търси обезщетение за преживяното от собственика и от стопанина на пътя - Агенция "Пътна инфраструктура" (АПИ) и Столична община. Който познава възможностите на българските съдилища да творят абсурди, сигурно няма да се учуди, че присъденото на Ясен обезщетение е по-малко от разноските, които той трябва да плати за ползването на услугата "правосъдие". Цялата история е прекрасна илюстрация на това, че някои български съдии или се гаврят откровено с хората, или въобще не мислят, когато произвеждат съдебни решения.

Пред съда Ясен оценява претърпените от него неимуществени вреди на скромните 5000 лева – за шока от стоварилия се върху колата дънер, съвсем основателната уплаха за живота – неговия и на баща му, безпомощния гняв към абсурдната държава, в която живеем и където единственото сигурно нещо е, че институциите никога не вършат работата, заради която са създадени. 

На първа инстанция Софийският районен съд осъжда АПИ и Столична община да платят солидарно 1000 лева на Ясен Бориславов за неимуществени вреди, плюс 305 за повредите върху колата, а той да им плати по 222,89 лева разноски – съответно на отхвърлената част от иска за неимуществени вреди до 5000 лв. (Първоначално Ясен внася иска по ЗОДОВ, но Административен съд –София град  приема, че в случая не само АПИ, но и Столичната община действа като частноправен субект - собственик на път, затова искът за вреди трябва да се обоснове по ЗЗД.)

Ясен Бориславов обжалва решението в частта, с която е отхвърлен искът му за неимуществени вреди и в частта за възложените му разноски. През октомври м.г. обаче състав на Софийския градски съд (СГС) с председател и докладчик съдия Стела Кацарова намира жалбата за неоснователна и потвърждава решението на долната инстанция. Освен това, СГС не просто потвърждава решението на СРС в частта за разноските, но го осъжда да плати още по 380 лева на АПИ и Столична община за юрисконсултско възнаграждение в производството пред въззивната инстанция.

Равносметката за пострадалия от паднало върху колата му дърво, е следната: 4 години съдебни дела, 1000 лева обезщетение за морални вреди и 1205,78 лв. дължими за разноски, т.е. Ясен Бориславов си плаща 205,78 лева, защото старата топола не го е убила на пътя, а просто го е изплашила и той си е потърсил правата в съда.

Проблемът на Ясен идва от това, че според съда той не е успял да докаже, че падналата върху колата му топола, докато кротко си шофирал по софийските улици, е породила у него страх за живота му и за този на баща му. Според съда, това обстоятелство останало неизяснено, очевидно съдиите приемат за напълно вероятно двамата пътници да са останали очаровани. Ясен не успял също така да докаже твърдението си, че този инцидент е предизвикал у него възмущение и разочарование от администрацията, която не си е свършила работата да прочисти болните дървета и да осигури безопасност на гражданите. Според СГС по делото няма никакви писмени, гласни и свидетелски показания, които да докажат подобни чувства.

Да, житейската логика сочи, че ако изневиделица ти падне топола на главата, ще се изплашиш до смърт. Дори да не те убие или нарани. Житейската логика обаче няма място в съдебната зала – това поне става ясно от мотивите на съдия Кацарова.

"Изводът за вида и обема на действително претърпени неимуществени вреди следва да се основава само на събраните по делото преки доказателства. Нямат характер на самостоятелно и годно доказателствено средство предположенията, основани на житейска логика. Последната може да се използва при анализа на доказателствата, но не и самостоятелно да обосновава доказателствените изводи. Човешките преживявания при еднакви обстоятелства, макар  да са сходни, имат своето индивидуално вътрешно и външно проявление, поради което също подлежат на пълно и главно доказване", пише в мотивите си съдия Кацарова.

Или, преведено на неприемливия за съдебната зала житейски език, Ясен Бориславов е доказал, че се е уплашил само за 1000 лева. Не успял обаче да представи доказателства за 5000 лв.

Ясен е доказал само реално претърпени негативни емоционални преживявания, свързани с чувството на първоначална силна уплаха и шок от удара, приема съдът. Той и баща му са били в шок, твърдят свидетелите и съдът приема техните показания. Но, въпреки това, не било доказано, че двамата са се уплашили за живота си. От което излиза, че, според съда, съвсем реално е предположението двамата да са се уплашили за прическата си. Например.

За Ясен може би е финансово по-изгодно, че решението на втората инстанция не подлежи на обжалване, защото можеше да се заинати да обжалва и него... И тогава да научи какво означава правосъдието да ти е скъпо.

Това решение на СГС обаче поставя за пореден път проблема за формалистичната и крайно неприемлива практика на българските съдилища по въпроса за доказване на неимуществените вреди. Работата е там, че това се случва близо 8 години след решението по делото "Йовчев срещу България", две години след решението "Илиев срещу България", както и редица други решения на Европейския съд по правата на човека, в които еднозначно се критикува крайно формалистичния подход на българските съдии, изискващи доказване на всяка болка, страдание, стрес, безпокойство единствено с формални, външни доказателства.

Според трайната практика на българските съдии неимуществени вреди се доказват само с външни прояви – човекът трябва да е плакал, да си е скубал косите, да е загубил съня си, да е започнал да сънува кошмари и да се събужда с викове, които вдигат на крак целия квартал (за да има кой да свидетелства), да получи тремор и тикове. Само когато тези симптоми бъдат удостоверени пред съда от надлежно подготвени свидетели, само тогава има шанс българските съдии да признаят душевните страдания.  

Този формалистичен подход вече нееднократно бе заклеймен от Съда в Страсбург като неадекватен.

Решение по делото "Йовчев срещу България" (2006 г.)

146.  В настоящия случай, обаче, националните съдилища са отхвърлили иска на жалбоподателя и са отказали обезщетение единствено на основанието, че той не е представил достатъчно доказателства, че е претърпял неимуществени вреди, произтичащи от условията на задържането му… Това тяхно решение, изглежда е основано главно на принципното им становище, че неимуществените вреди, като болка, стрес, безпокойство и тревога могат да се установят чрез формални, външни доказателства (в конкретния случай - показания на свидетели, които жалбоподателят не осигурил). Те не са счели, че заедно с твърденията на жалбоподателя, доказателствата установяващи лошите условия в мястото за задържане, които са били безспорно установени, също могат да служат като доказателство, че той е търпял психически тормоз и страдание поради тези условия. Вместо това, те са изискали отделни доказателства за неимуществените вреди, претърпени от жалбоподателя. С оглед предмета на делото на жалбоподателя, този подход изглежда неподходящо формалистичен и позволяващ висок брой искове като неговия, в които подобни факти не се поддават на такова обективно изрично доказване, а това ще рече повечето случаи, при които лошите условия на задържане причиняват емоционален стрес, но не физическо нараняване, или заболяване в резултат от тях, да бъдат отхвърлени като недоказани и поради това да не бъде присъдено обезщетение за условия на задържане, които нарушават член 3. Така, в резултат от този възглед на съдилищата, Законът за отговорността на държавата за вреди, причинени на граждани, губи голяма част от ефикасността си като средство за защита. 

През януари 2012 г. още по-ясно това бе казано в решението на ЕСПЧ по делото Шахънов срещу България, по жалба на друг затворник, от когото варненските съдилища поискали да оценява и доказва поотделно всяко свое страдание от това, че е принуден да се облекчава в кофа пред съкилийниците, от хлебарките в затвора, от липсата на вода, отопление, от плъховете в килиите и др. (При това, да ги доказва с обективни външни прояви, защото според варненските съдии, иначе няма гаранция, че доказано скотските условия в затвора непременно причиняват морални терзания.)  

ъдът не може да не отбележи, че националните съдилища са отхвърлили по-голямата част от оплакванията на жалбоподателя единствено защото са констатирали, че той не е доказал претърпените от него нематериални вреди. Например, те отбелязват показанията на свидетелите, че жалбоподателят е бил държан във влажна килия в лошо състояние, че е имало плъхове в тоалетните и столовата и че на жалбоподателя е било разрешено да се къпе само веднъж на две седмици. Те обаче считат, че в това отношение не са доказани психически страдания и мъки и че, що се отнася до плъховете, тяхното присъствие не би могло да бъде взето предвид, тъй като жалбоподателят не ги е посочил  в оплакването си от лошите условия като цяло… Съдът вече е критикувал този подход на националните съдилища в редица решения срещу България (виж Йовчев, § 147, Илиев и други, § 48, и двете цитирани по-горе, и Радков срещу България (no. 2), № 18382/05, § 39, 10 февруари 2011 г.), като е посочил, че той е ненужно формалистичен и позволява голям брой случаи, включващи оплаквания за емоционално страдание, а не от физическо увреждане или заболяване, да бъдат отхвърляни като необосновани. Настоящият случай, за съжаление, е още един пример за порочен по същността си подход към обезщетението за вреди от нечовешки и унизителни условия на задържане.

Този подход на българските съдилища води до крайно порочната практика, насърчавана от съдиите, по тези дела за неимуществени вреди да се водят предварително подготвени свидетели, за предпочитане - жени, които да опишат подробно, ако може плачливо и жалостиво, тежките терзания на съответния жалбоподател.  Защото българският съд не разчита на логиката, той иска доказателства за вътрешни преживявания задължително във вид на външни прояви, които, естествено, трябва да са пред свидетели. И по никакъв начин тази съдебна практика не отчита, че хората са различни, интровертите страдат не по-малко от екстровертите, въпреки че не го проявяват.

Нищо чудно, че в момента ЕСПЧ подготвя трето пилотно дело срещу България – именно заради тази практика на българските съдилища, поради която (в частност) се оказва практически невъзможно да се докаже, че условията в затворите у нас са в състояние да причинят морални страдания.

Където свършва ЗОДОВ, започват плащанията

Съдебния казус на Ясен Бориславов има и интересен процесуален аспект, създаден от това, че още в началото на съдебната сага Административният съд София-град (АССГ) отказва да гледа делото по Закона за отговорност на държавата и общините за вреди (ЗОДОВ), както първоначално е бил внесен искът. Първоначално АССГ приема делото като допустимо, но след три месеца съдията преценил, че всъщност не му е подсъдно.

Според съда общината действала като частноправен субект, собственик на път, както всички други частни субекти, и не била в ролята на властимащ субект. Затова делото трябвало да се гледа от Софийския районен съд по Закона за задълженията и договорите.

Адвокатите на Ясен обжалвали това определение пред Върховния административен съд (ВАС) с мотива, че за да има отношения между частноправни субекти, те трябва да произтичат от договор, който е нарушен, а в случая отговорността произтича от неизпълнение на закон. Според ВАС обаче, самото определение било необжалваемо и това можело да стане само, ако СРС повдигне спор за подсъдност. Районният съд пък изобщо не повдигнал такъв въпрос и разгледал делото.

Разликата е, че при исковете по ЗЗД се начисляват съдебни такси и разноски върху неуважената част от иска, докато при исковете по ЗОДОВ това вече не се прави – след като България нееднократно бе осъждана в Страсбург, задето всеки осмелил се да съди държавата се оказваше само осъден за многократно повече разноски, отколкото присъденото му обезщетение за вреди.

Адвокат Йонко Грозев, който защитава Ясен, защитава тезата, че разноски не бива да се присъждат и в този случай не се дължат, защото искът за неимуществени вреди е уважен, макар и не изцяло. Защитникът е категоричен, че независимо от това, че делото не е по ЗОДОВ, разпоредбата на чл. 10, ал. 2 от ЗОДОВ е специална и следва да се прилага с предимство пред чл. 78, ал. 8 от ГПК, т.е. Ясен не трябва да плаща разноски, щом дори и частично, искът му е уважен от съда.

С тези мотиви адвокат Грозев пише първо молба до СГС за допълване и изменение на решението, тъй като съдът не само не обърнал внимание на тези доводи по отношение разноските пред първата инстанция, а осъдил Ясен да плати възнаграждение на юрисконсултите на АПИ и общината и за втората инстанция.

"В тези части, решението е в нарушение на приложимото право, а именно на чл. 6, ал. 1 от Европейската конвенция за правата на човека и основните свободи (Конвенцията). Тази разпоредба е част от българското право, с директно приложение и с предимство пред вътрешните норми, които ѝ противоречат, включително разпоредбите на Гражданския процесуален кодекс. Осъждането на страната да заплати на държавен орган разноски върху неуважената част от иск за обезщетение на вреди представлява нарушение на правото на достъп до съд. Това е постановено в решението на Европейския съд по правата на човека по делото Станков с/у България от 12.07.2007г., където съдът приема, че оценяването на размера на моралните вреди е по принцип трудно, и поради това санкционирането на ищеца за размера на претенцията, която е направил, е незаконосъобразно. В изпълнение на това решение на Европейския съд, българското законодателство беше променено. През 2008 г. в Закона за отговорност на държавата и общините за вреди беше въведено ново принципно положение по въпроса за разноските, а именно, да се осъжда ищеца да ги заплати само ако искът бъде отхвърлен.

Общите мерки, които българското правителство предприе в изпълнение на решението по делото Станков с/у България, обаче, не включиха изменения в Гражданския процесуален кодекс. Производства по искове за обезщетения срещу държавни или общински органи се водят не само по реда на ЗОДОВ, но и по реда на ЗЗД, както е в настоящия случай. Специална разпоредба, която да урежда присъждането на разноски в тези случаи, обаче, не беше създадена, поради което съдилищата прилагат нормата на чл. 78, ал. 8 от ГПК. Прилагането на чл. 78, ал. 8 от ГПК в случаи когато се претендира обезщетение за вреди, причинени от държавен или общински орган обаче, е незаконосъобразно, тъй като тази норма е в директен конфликт с чл. 6, ал. 1 от Конвенцията", пише в молбата адвокат Грозев.

По думите му, правото на гражданите на достъп до съд и правото на справедлив съдебен процес не трябва да бъде само теоретично и илюзорно, а също ефективно реализуемо на практика. В  случая обаче, Ясен Бориславов само формално е получил достъп до съд, но не е получил справедлив процес, след като резултатът е абсурден – Ясен е платил повече, отколкото му е присъденото обезщетение.

На 26 февруари т.г. СГС излиза с определение, в което казва, че няма предвидена възможност да допълни решението си. Оказва се, че един законодателен пропуск, съзнателно или не, води до избирателно тълкуване на законите, а то пък поражда абсурди за гражданите, които са се обърнали към съда. Защото "житейската логика", на която съдът гледа с такова презрение, подсказва, че не е редно да печелиш дело, а равносметката да показва, че си го загубил.

Ясен и адвокатите му се обръщат и до Върховния касационен съд (ВКС) с частна жалба, в която със същите мотиви искат отмяна на определението на СГС и произнасяне по същество – дължи ли Ясен Бориславов разноски пред двете инстанции, на които е решено делото.

Извратено, извратено, колко да е извратено...

Абсурдът да те осъдят да платиш на виновните за твоите вреди повече, отколкото сумата, с която те са осъдени да те обезщетят, не е единствен по делото. Положението с извращаването на "житейската логика" продължава, след като Ясен Бориславов установява, че Столична община му е запорирала заплатата, за да си събере парите за разноски. И ги събрала. Също, както и АПИ, която се снабдила с изпълнителен лист.

Наскоро ВКС отхвърли искането за касация поради ниския размер на иска. Адвокатите на Ясен пишат жалба до Европейския съд по правата на човека (ЕСПЧ), което остава последна надежда за справедлив процес. След време, когато му дойде времето. Макар че в претрупания страсбургски съд дело за една топола крие доста рискове.

Тогава вече ще са минали вероятно 5 години от инцидента (време, в което още много крайпътни тополи са изсъхнали) и пострадалият ще може да си направи окончателна равносметка, че на държава, която те е ударила веднъж, без да иска, не се държи сметка, защото след това удря повече и съзнателно. Точно като мутрите.

Не ми се иска аз да го казвам, но ако някой друг ми каже, че българската държава в този случай се държи като мутра, май няма да имам силни аргументи, за да го разубедя. Това написа колегата от в. "Сега" Ясен Бориславов след първото съдебно решение по делото, което е завел срещу Агенция "Пътна инфраструктура" (АПИ) и Столична община.

С днешна дата обаче, нещата имат развитие. Твърдението на Ясен, че държавата се държи като мутра вече не е актуално. Държавата се държи като една особено отмъстителна мутра. В частния случай на Ясен се оказва, че правото на дървото (силата) надделява над силата на правото.

Още по темата

Разследването срещу Мирослав Найденов е пред провал

Предишна новина

Варненският апелативен съд потвърди доживотните присъди на четиримата подсъдими по делото за двойното убийство край р. Камчия, извършено през април 2007 г. За втори път в рамките на две години Николай Николов, Ганислав Начев, Мартин Стоименов и Илчо Адамо

Следваща новина

Коментари

25 Коментара

 1. 29
  | нерегистриран
  3
  0

  До множеството корумпирани уядени и злобни български магистрати|нерегистриран

  13 юли 2014, 16:38

  12 -18



  Уважаеми участници в този форум, моля Ви оборете мотивирано следните мои твърдения:

  1/ В съдебната система /разследване, прокуратура и съд/ “правораздават” магистрати – номенклатурни кадри на БКП и ДКМС; магистрати – доносници на ДС на ТЖ; магистрати – съпрузи; магистрати – шуробаджанаци; магистрати – хотелиери; магистрати – мафиоти и съдружници на престъпници; магистрати – пияници; магистрати – кариеристи; магистрати – злобари; магистрати – изпълняващи поръчки; магистрати – членове на потайни общества; магистрати – обвързани сексуално, всякакъв вид душевни нечистоплътници.

  2/ Голяма част от съдебните актове се съставят съзнателно незаконни, издадени в изпълнение на поръчки, поради подкупи или от злонамереност.

  3/ Ежедневно съдебната система съзнателно бълва множество незаконни, необосновани и несправедливи съдебни актове, с които се причиняват огромни вреди на българския народ и на България.

  4/ Голяма част от магистратите са много, много по-богати от осигуреното им от законно поучаваните от тях доходи.

  5/ Магистратите са неконтролируеми, безотговорни и ненаказуеми;

  6/ Причинените от магистратите вреди от дисциплинарни нарушения и престъпления вместо от тях лично се заплащат от държавния бюджет.

  7/ Срещу магистратите причинили вреди от дисциплинарни нарушения и престъпления обезщетенията по които са платени от България не се завеждат регресни искове;

  8/ При назначаването и повишаването на магистрати се нарушават критериите и правилата за избор;

  9/ Голяма част от магистратите са били назначени или повишени без да са били налице изискуемите се условия въз основа на протекции, връзки, изпълнени поръчки и направени услуги.

  10/ Магистратските организации ССБ и неговите сателити не защитават интересите на закона, народа и държавата, а клановете интереси на магистратите.

  11/ Магистратите не само нямат воля да се преборят с корупцията, но напротив използват служебното си положение да пазят своите корумпирани колеги.

  12/ “Некорумпираните” магистрати подло се таят и си трайкат сгушени и приведени от страх и /или от надеждата да ги огрее и тях някой и друг подкуп.

  13/ Корумпираните магистрати и подлите страхливци-мълчаливци са предатели към българския народ и към България.

  14/ Най големия обществен враг и най-голямото социално зло за българския народ и към България са корумпираните магистрати и подлите страхливци-мълчаливци.

  15/ Българския народ и България не само нямат полза от сегашното състояние на българското правосъдие, напротив то е антинародно и антидържавно. От него полза имат единствено полицаи, прокурори и съдии за да получават ежемесечно тлъсти заплати, социални, здравни осигуровки, множество бонуси, аванти и екстри и най вече-бидейки с неограничена, безотчетна и неконтролируема власт, бидейки персонално ненаказуеми и безотговорни, да ползват предоставената им държавна власт за лично облагодетелстване от подкупи и изпълнени поръчки и от магистрати да се превръщат в хотелиери!

  16/ От страна на ЕС не се извършва реален и ефективен контрол, напротив, чрез демонстрирания до момента безотговорен, формален чиновнически подход с псевдо мониторинг и съзнателно и системно изготвяни неверни доклади на практика се стимулира корупцията в българската правосъдна система, позволява се милиони от ЕС, тоест на гражданите на ЕС да бъдат изсмуквани от корумпираната българска правосъдна система.

  17/ Единственото спасение от тази “легализирана чума” е кардинална промяна в КРБ, ЗСВл, ЗОДОФ, процесуалните кодекси, премахване на всички ненужни бонуси и екстри, като несменяемост, имунитет, въвеждане на избор за прокурори и съдии, въвеждане на засилена персонална наказателна отговорност и лична имуществена отговорност за причинените вреди. Дотогава корумпираната българска правосъдна система ежедневно ще бълва неззаконните си, несправедливи поръчкови актове и ежедневно ще съсипва съдбините на хиляди българи. Дотогава България ще затъва все повече в мракобесие и нищета.

 2. 28
  До №21 | нерегистриран
  0
  0

  От статията лъхало на поръчков материал и стела можела да стане журналист, но той съдия не. Ти нещо не си много в час. Кажи вярно ли е че така е протекло делото , а не пиши врели некипели. Да те питам съдебен заседател може ли да е Явор и само заседатели да решават като в САЩ, а съдията да няма думата. А Стела да се провба да е журналист та да видиш какво тичане се иска, а не да пие кафе и да търси копи пейст как да нагласи мотиви, които пък после дори спечелилия делото да се подразни и да му се прииска да обжалва.

  Да те питам ти съдия ли си? Личи си че си доволен от съда. само че има една подробност, която поне засега в България не се отчита: съдът е създаден за обществото, а не обратното. Не се заселват хора, защото на една поляна построили съд и назначили едни съдии и администрация, но тъй като няма население засега имат нула натоварване. Луди за връзване, но и това може да им хрумне с тези глави:))))

  Но за да се оправи - трябва да се развали. има още малко възможности - давай народе:))))



 3. 27
  ??? | нерегистриран
  2
  -2

  Да потърсят отговорност от адвоката, който е дал съвет за завеждане на дело с такъв голям размер на иск за неимуществени вреди? Крайно време е и адвокатите да си плащат за непрофесионални съвети!!! Съдебната практика е трайна, че за такива неимуществени вреди се присъждат около 1000 - 2000 лв.!!! Трябва допълнително обучение и за адвокатите! Не може каквото се поиска и да се присъди, без да се докаже! Съдът е отсъдил справедливо, при така описаните доказателства.

 4. 26
  БББ | нерегистриран
  2
  -7

  Срам ме от вас - колеги журналисти!

 5. 25
  От БИБЛИЯТА | нерегистриран
  1
  -1

  ” ПРЕМЪДРОСТ СОЛОМОНОВА” Глава 6:За това слушайте,царе и разберете,научете се,съдии от земни краища!Внимавайте вие,които владаете мнозинствата и които се гордеете пред народите!От Господа ви е дадена властта и силата от Вишния,който изследва делата ви и изпитва намеренията.Защото вие бидейки служители на царството Му,не съдихте право,не пазихте закона и не постъпяхте по Божията воля.Страшно и скоро ще ви се яви Той и съдът над управниците е строг,защото малкият заслужава милост,а силните ще бъдат силно мъчени.Господ на всички няма да се уплаши от лице и не ще се побои от величие,защото Той е сътворил и малък и велик и еднакво промисля за всички,но управленците ги очаква строго изпитание.И тъй,към вас царе са думите ми,за да се научите на премъдродст и да не падате.Защото който свето пазят светото,ще се осветят,и които са се научили на това ,ще намерят оправдание.За това пожелайте силно думите ми,обикнете ги и научете се.Премъдростта е светла и не повяхва и които я обичат,лесно я виждат,които я търсят,намират я,тя дори преваря ония,които искат да я познаят.Който я търси от ранно утро,няма да се умори,защото ще я намери да седи пред вратата му...........

 6. 24
  ААА | нерегистриран
  5
  -2

  Срам ме е от вас - колеги юристи!

 7. 23
  DO 20 ti | нерегистриран
  4
  0

  ABE 20 ti TI SI BIL GOLQM DEBIL . AMI TEZI OT A. P .I KATO ZAPO4NAT LI4NO DA SI PLA6TAT OT DJOBA LI4NO I IZRI4NO , A NE KAKTO E SEGA OT BUDJETA DA IDVAT PARITE ZA OBE6TETENIA PRISADENI NA GRAJDANI I FIRMI OT DEISTVIATA I BEZDEISTVIATA NA GRUPA DEBILI KATO TEB OT DARJAVNI AGENCII I ADMINISTRACIA . LI4NATA I IZRI4NA OTGOVORNOST 20 ti RAZVARZVA RACETE I NA SADIITE DA PRISAJDAT PO GOLEMI OBE6TETENIA . A GEGA POD BLAGOSKLONNOTO OKO NA 4LEN 7 mi OT KONSTITUCIATA VSI4KI DARJAVNI SLUJITELI OSTAVAT NEDOSEGAEMI ZA LI4NO TARSENE NA OTGOVORNOST I ZOLUMITE IM GI PLA6TAME VSI4KI NIE SOLIDARNO 4REZ BUDJETA I DANACITE NI . S TOZI 4LEN 7 mi OT KONSTITUCIATA DE URE I DE FAKTO SE UNI6TOJAVA OSNOVNATA KLAUZA ZA EDNO DEMOKRATI4NO OB6TESTVO 4E VSI4KI SA RAVNI PRED ZAKONITE . S TOZI 4LEN 7 mi SE PRAVQT EDNA KASTA OT DARJAVNI SLUJITELI PO RAVNI SRED RAVNITE . DEMEK LI4NO BEZOTGOVORNI I NEDOSEGAEMI OT ZAKONA . VSEKI OTDELEN GRAJDANIN RABOTE6T DADENA PROFESIA LI4NO ( ILI 4REZ SVOQ ZASTRAHOVATEL ) POEMA OTGOVORNOSTA ZA NANESENITE 6TETI OT NEGOVITE DEISTVIA ILI BEZDEISTVIA . DAI MI 20 ti PONE EDIN PRIMER KATO KAK ZAVAR6VA KARIERATA NA EDIN TAP MILICIONER KOITO E PISAL NEGRAMOTNI AKTOVE I TEZI NEGOVI NEGRAMOTNI AKTOVE PADAT V SADA KATO PREZRELI KRU6I . LI4NO TOI E NANESAL 6TETI NA STOTICI GRJDANI I FIRMI MORALNI , PSIHI4ESKI I PARI4NI VKARVAIKI GI V OMAGIOSANIA KRAG PO JALENETO NA NESPOKOPSANITE MU AKTOVE 4IITO ISKOVE MOGAT DA BADAT I ZA 20 leva I ZA 2000 leva . VREMETO ZAGUBENO ZA NAEMANE NA ADVOKAT , ADVOKATSKI HONORARI NASRO4VANIA NA DELOTO NA PARVA , VTORA INSTANCIA . OTDELNO VREMETO NA SADEBNITE SASTAVI OTI6LO ZA RAZGLEJDANE NA TAKIVA DEBILSKI AKTOVE I NAKRAQ OTDELNIA GRAJDANIN ILI FIRMA DARJAT EDIN PRAZEN PRAVEN LIST HARTIA V KOITO PRAVDATA UJ BILA VASTARJESTVUVALA . I KAKVO SLEDVA OT TOVA ????? TAPIA MILICIONER TAKA SI IZKARVA 25 GODINKI NEDOSEGAEM OT ZAKONA ZA6TOTO ZULUMITE MU PLA6TAME VSI4KI NIE I VSEKI EDIN OT NAS POOTDELNO SE OTKAZVA DA TARSI PRAVATA SI PO TAI NARE4ENIA 4LEN 7 mi OT KONSTITUCIATA ZA6TOTO SE OKAZVA 4E EDIN PAT TEZI DELA ZAVAR6VAT KAKTO V OPISANIA PO GORE SLU4AI , PA DORI I DA POLU4I JALE6TIA SE NQKAKVO OBE6TETENIE ZA NANESENITE MU VREDI V NEGO OSTAVA TEGAVOTO 4USTVO 4E E OSADIL SAM SEBE SI , SVOITE BLIZKI I PRIATELI DANAKOPLATCI . A TARTIA DARJAVEN V DADENIA SLU4AI TAP MILICIONER PRODALJAVA DA MU SE HILI NEDOSEGAEM OTNOVO I OTNOVO I S NAI GOLQMATA SI NAGLOST ZAQVQVA --- SADI ME BRE , SADI ME . DA NO 4LEN 7 mi GO PAZI KATO SVE6TENNA KRAVA VAV INDIA OT LI4NA I IZRI4NA OTGOVORNOST POPADA6T V OPREDELENIETO --- DARJAVEN SLUJITEL . ETO TUK V TOZI 4LEN 7 mi E ZAROVENO KU4ETO ZA 6IRE6TATA SE KORUPCIA I BEZOTGOVORNOST NA INSTITUCIITE . OPROVERGAI ME S JITEISKI SLU4AI , A OPISANIA V STATIATA PO GORE POTVARJDAVA MOQTA TEZA I ME KARA DA BADA SKEPTI4EN DA POTARSQ PRAVOSADIE V PODOBEN KAZUS . A NA TOVA V BELIA SVQT MU KAZVAT NEVAZMOJNOST DA POLU4I6 PRAVOSADIE I TO ZALOJENO V NAI VAJNIA ZAKON NA EDNA DARJAVA -- KONSTITUCIATA

 8. 22
  89 | нерегистриран
  2
  -6

  Ясене,Ясенчо, знаеш ли какво е разликата между тебе и Стела. Тя журналист може да стане ,но ти съдия посмъртно няма как.Затова не си ври гагата в тополата,защото материята не е за главата ти,както и за повечето вестникари!

 9. 21
  ПРАВЕН СВЯТ - ПЛАТЕНИ СТАТИИ | нерегистриран
  2
  -6

  Правен свят отдавна казва поръчкови статии срещу цялата съдебна власт или отделни нейни кадри с цел реклама на определени адвокати, което е НЕДОПУСТИМО по ЗА, също и за да продължи тенденцията за "затанизиране" на съдиите. От статията лъха поръчковост, правна неграмотност, изключително лично отношение. И ако народа загуби тези съдии, които сега им изтичат очите от четене и нерви, разпрявайки се със всякакви проблеми и непрекъснато четящи, за да са коректни в работата си, то тогава ще види истинското БЕЗЗАКОНИ. Беззаконие, такова, че който МВР реши, ще лежи, който ПРБ посочи, също. Но българина го заслужава!

 10. 19
  до 17 | нерегистриран
  2
  -3

  Глупаков,съдията да не ти е милиционер,да гони апашите по покривите?Не нося нито чанта,нито шапка, но на такива като теб следва да се каже,че и при съдиите има хора които още вържат гащи,ако ме разбираш.Ренде!

 11. 18
  | нерегистриран
  1
  -2

  До коментар [#17] от "":



  тъпак

 12. 16
  Ue- ole! | нерегистриран
  3
  -3

  Нерде затворите и положението в тях /което е все пак обективно и доказуемо/- нерде уплаха от паднал клон!

  И по кой начин да се докажат тези неимуществени вреди? Законът, все пак и слава Богу, не ги предполага. Съдът на каква база да си ги предположи?



  "Според съда общината действала като частноправен субект, собственик на път, както всички други частни субекти, и не била в ролята на властимащ субект. Затова делото трябвало да се гледа от Софийския районен съд по Закона за задълженията и договорите."



  Да бе понагледал практиката и на ВАС, в тази връзка- разнообразна е твърде и има точно актове и в двете насоки. Ма да се чете е трудно. Чукча е писател, все пак.





  "Адвокатите на Ясен обжалвали това определение пред Върховния административен съд (ВАС) с мотива, че за да има отношения между частноправни субекти, те трябва да произтичат от договор, който е нарушен, а в случая отговорността произтича от неизпълнение на закон."



  Първо подобно определение не подлежи на обжалване, ма то си го и пише в закона, де. Стига да има кой да го чете.

  Нечували, че освен договорна си има и деликтна отговорност,която договор не ще. И че не наличието на договор определя характера на взаимоотношенията на частноправни и публичноправни, ма нейсе- далеч са от основни положения, какво остава от конкретни правила.Неучили. Просто да им е.

  Е, толкова си могат и знаят някои хора. Но пък пишат. Свобода на словото имаме у нас, все пак.



  "Ясен и адвокатите му се обръщат и до Върховния касационен съд (ВКС) с частна жалба, в която със същите мотиви искат отмяна на определението на СГС и произнасяне по същество – дължи ли Ясен Бориславов разноски пред двете инстанции, на които е решено делото."

  Е кой ще поеме разноските на другата страна, питаме многократно? Кой, ако не ищецът, с отхвърления частично иск? Вероятно авторът на статията иска да ги поеме, за общото благо и с цел постигане на обществена справедливост?



  Думи нямам за чудовищното в някои наши среди неграмотие. Огромно, но за сметка на това пък- ярко!

 13. 13
  Емоционална статия, но нищо повече... | нерегистриран
  9
  -2

  "...присъденото на Ясен обезщетение е по-малко от разноските, които той трябва да плати за ползването на услугата "правосъдие"..."



  Нито български съд, нито ЕСПЧ дават гаранции, че при завишен иск или при недоказан такъв в неговата цялост, ще можете да си покриете разноските. Вие можете да поискате обезщетение и затова, че някой Ви е изсвирил на улицата и Ви е стреснал в размер на 50 хлд. лв. и повече /в зависимост от лакомията Ви/, което не означава, че някой ще Ви ги присъди в искания от Вас размер.

  Следва да сте наясно, че и насрещната страна си е ангажирала защита и плаща хонорар в процент от цената на иска, която сам сте определили. Е кой Ви е крив, че не сте преценили добре?

  А обезщетенията у нас за неимуществени вреди са ниски, т.к. са съобразени с нашия стандарт. И ако още не сте разбрали дори ЕСПЧ не присъжда високи, т.к. взема предвид същия този стандарт. Колкото и да е мъчно на търсещите леки облаги.

 14. 12
  До г-н Денислав | нерегистриран
  5
  -9

  Уважаеми господине, прочетете внимателно ГПК в частта за разноските. Съдът не е длъжен да постановява решения, с които да се съобразява с представата Ви за справедливост. Вие и останалите трябва да се съобразявате със съдебните решения. И когато това започне да се случва, може и да има такава държава. Лека вечер

 15. 11
  до автора | нерегистриран
  9
  -8

  Дени, изложил си се яко този път. И това ще ме кара и в бъдеще да ти чета материалите със сериозно недоверие. То бива правна неграмотност, то бива колегиална пристрастност, ама това писание ми дойде в повече. Много интелигентен коментар е написал № 5. Ако можеш и да четеш, освен да пишеш злобно и некомпетентно, добре е да го прочетеш няколко пъти.

Твоят коментар

Сайтът е защитен с reCaptcha. Политика за лични данни.