Удостоверения за имоти ще се получават пак само по мястото на имота

Удостоверения за имоти ще се получават пак само по мястото на имота

Приетият през юли т.г. нов текст на чл. 46а от Правилника по вписванията, според който всеки гражданин може да подава заявление за удостоверения за тежести върху имота в която си желае служба по вписване и да получи поисканото удостоверение пак от посочена от него служба, на първо място противоречи на закона, а освен това – тя няма практическо значение. Това са по същество мотивите, въз основа на които днес служебното правителство гласува отмяна на въпросната разпоредба, която много активно бе рекламирана при приемането ѝ през лятото на т.г. Днес Министерският съвет прие промени в Правилника за вписванията (ПВп), основната насока на които е да се коригират последните изменения на правилника, приети в последните дни от мандата на предишното правителство и влезли в сила от 1 август 2014 г. С промените се възстановява уредбата на вписванията, така както съществуваше преди последното изменение, доколкото краткият срок на прилагането на промените е показал много сериозни проблеми, сочат от Министерството на правосъдието.

"Въпреки краткия срок на действие на новите разпоредби, в Министерството на правосъдието постъпват сигнали, становища, жалби, касаещи, както приложението на конкретни разпоредби на Правилника за вписванията, така и предложения за цялостно му преразглеждане", пише в мотивите за отмяната.

Промените са в няколко насоки, но няма как да остане незабелязана отмяната на новия чл. 46а от ПВп, който, според мотивите на правосъдното министерство, "нарушава основни принципи на охранителното производство".

Става въпрос за същия текст, който в края на юли т.г. Министерството на правосъдието обяви като нововъведено сериозно облекчение за гражданите, които вече няма да се разкарват от Малко Търново до Видин, за да си извадят от тамошната служба удостоверения, необходими им за извършване на сделка. Тогава от МП обявиха, че заявления за издаване на удостоверения ще могат да се подават във всяка служба по вписванията в страната, а получаването на заверен препис от удостоверението също ще може да се осъществи във всяка служба по вписванията, посочена от заявителя, независимо от местонахождението на имота.

Оказва се обаче, че срещу въпросната разпоредба има силно брожение, според някои тя е на като противоречаща на закона, както и практически неприложима. Според справка на Министерството на правосъдието, изготвена във връзка с финансовата обосновка на промените в правилника, за целия период на действие на тази разпоредба не е издадено нито едно такова удостоверение в цялата страна. Никой съдия по мястото на получаване на удостоверението няма да си сложи подписа върху удостоверение, проверката по която е направена от друг съдия в друг район на действие, коментират съдии по вписванията. От друга страна, директорът на Агенцията по вписването (АВ) Венцислав Спиридонов е изпратил в Министерството на правосъдието становище против премахването на чл.46а ПВп и против предлаганите промени. Срещу промените в ПВп се обяви в становище от миналата седмица неправителствената организация "Журналисти срещу корупцията", в чийто управителен съвет участва и бившият председател на Нотариалната камара Димитър Танев. В подкрепа на промените пък са получени становища от Камарата на частните съдебни изпълнители и Асоциацията на българските съдии по вписванията.

Според мотивите на правосъдното министерство, нововъведение като чл. 46а не може да се извърши с промяна в Правилника за вписванията, а само с промяна в ГПК, доколкото е пряко свързана с характера на охранителното производство по чл. 569, ал. 1, т. 7 ГПК, който може да бъде променен само със закон.

"Съгласно чл. 569, т. 7 ГПК издаването на удостоверение за наличие или липса на тежести е вид нотариално удостоверяване, което е от компетентността на местно-компетентния съдия по вписванията с оглед местонахождението на недвижимия имот, за който се отнася. Производството по издаване на удостоверение за тежести по чл. 569, т. 7 ГПК започва по писмена молба на заинтересованото лице и завършва с издаване на официален удостоверителен документ и като охранително производство то не може да започне в района на действие на един съд и да завърши в района на действие в друг съд. За разлика от търговския регистър, който е единна база данни за територията на цялата страна, независимо къде е седалището на регистрирания търговец, книгите по вписване се водят по райони с оглед местонахождението на недвижимите имоти. Територията на страната е разделена на съдебни райони, в рамките на които съдебни райони е определена компетентността на нотариусите и съдиите по вписванията – по отношение на недвижимите имоти, находящи се в техния район, вкл. относно вписването на актове относно недвижими имоти в този район, респ. относно издаване на удостоверения за тежести относно имоти, находящи се в този район.

Поради това и няма как молбата за издаване на удостоверение за тежести да бъде подадена в една служба по вписване и да бъде разгледана в друга служба по вписване и там да бъде издадено поисканото в друга служба удостоверение.

Наред с това проверката по чл. 47 от Правилника за вписванията следва да се извърши по нотариалните книги, водени от службата по вписванията по местонахождението на недвижимия имот. Няма пречка Агенцията по вписванията да предоставя услуга "препращане" на удостоверение за тежести от една служба (в която то е издадено) до друга служба, в която е поискано то да бъде получено, но тази "услуга" не може да бъде уредена чрез промяна на Правилника за вписванията, доколкото е пряко свързана с характера на охранителното производство по чл. 569, ал. 1, т. 7 ГПК, който може да бъде променен само със закон", пише в мотивите на министерството.

Там се казва също така, че разпоредбата на чл. 46а е и без практическо значение, доколкото удостоверението за тежести обикновено е необходимо за извършване на сделки с недвижими имоти, включително за учредяване на обезпечения върху недвижими имоти и усвояване на средства по предоставени кредити, обезпечени с ипотека. При положение, че всички сделки с недвижими имоти, включително учредяването на ипотеки върху недвижими имоти, се удостоверяват единствено от местно компетентен нотариус от района, в който се намира недвижимият имот, получаването на издадено удостоверение за тежести в друг район (а не в района на службата по вписване, в която се намира имотът) е абсолютно ненужно и наличието на специална норма за това е неоправдано.

Министерският съвет днес прие всички предложени от Министерството на правосъдието промени в Правилника за вписванията.

Още по темата

Цветан Цветанов вече може да бъде криминално регистриран

Предишна новина

Военно-апелативна прокуратура трябва да разпореди разследване срещу Бойко Борисов

Следваща новина

Коментари

42 Коментара

 1. 47
  -45 | нерегистриран
  5
  -1

  Вие виждали ли сте но живо вписване в ИКАР? Имотни партиди си имаше и преди юли. Другаде явно ви е болката. Споделете, ще проявим съчувствие.

 2. 46
  до 45 | нерегистриран
  5
  -1

  Не виждам що се нервите толкова, освен ако не сте лично заинтересован. А относно това че решенията на ВАС са "правно нищо" -с това избихте рибата:)))) Прехвалените ви текстове, които са отменени-не съществуваха до юли. Света не свърши, земята не спря да се върти. Хайде по леко с тия мелодрами. А дали решенията на ВАС са правно нищо, ще разберем когато МП плати разноските по заведените дела против юлските промени.

 3. 45
  | нерегистриран
  1
  -5

  -44 Отменена ,а не променена е частта от ПВ с която се въвежда Имотния регистър.През юни се отменят текстовете от ЗКИР за предварителните пардиди и се създава текст ,че имотна партида се води независимо дали има идентификатор.За да има имотна партида и съответно имотен регистър трябва само вписан акт и заповед по чл 73 от ЗКИР .Гигова не е зацепила този момент ,че ЗКИР е променен!Текста на чл.10 ЗНА е ясен а отделни решения на ВАС са правно нищо ,това не е зад.съд.практика,кой знае какъв е бил точния казус и т.н.Мотивите са ,че членовете за им.р.от ПВ били "незаконни" с общи лафове,скандала от незнанието е налице!По-добре ще да е незнание иначе излиза ,че някой умишлено е лъгал...

 4. 44
  До 41 и 42 | нерегистриран
  4
  0

  За 41: Аз ЗНА съм го чел, вие прочетете практиката на ВАС.

  За 42: Никой не е отменил имотния регистър, променен е правилник по ЗС, а не ЗКИР!!!

 5. 43
  r3v0lv3r | нерегистриран
  2
  -3

  До коментар [#35] от "":  Поправете ме ако греша, но проблемът не беше ли, че на въпросните групи им се ограничи възможността да получават справки, което и беше посрешнато на нож от обществото. На никой не му пречеше, възможността да си издаваш удостоверения за друг град, ама явно на някой точно това му пречи. 34 е прав целта е да сме като крепосните, ще търчим от един град в друг, за да спазим безмислените правила на някакви чиновници.

 6. 42
  | нерегистриран
  2
  -5

  Айде....опаа пак СКАНДАЛ!Грешни мотиви!Като не противоречи на ЗКИР и на ЗНА защо се отмени имотния регистър?

 7. 41
  | нерегистриран
  1
  -3

  -40 Да си бяхте направили труда да прочетете най-накрая ЗНА.Вижте чл.10 от него-Обществените отношения се уреждат само от един нормативен акт ,но само ако е от същата СТЕПЕН!Двата нормат.акта ЗКИР и ПВ не са от една и съща степен и могат да повтарят съдържанието си.Налице е фал при отмяната на ПВ .

 8. 40
  | нерегистриран
  3
  0

  До коментар [#36] от "":  Говорите откровенни щуротии, ЗНА предвижда да не се възпроизвеждат текстове от закон в подзаконов акт, в противен случай защо ви е закона. За справка-вижте колко отменени текстове има от различни наредби на общините, защото някой решил да преписва закона. Правилата са ясни-щом нещо е регламентирано в закон-то се спазва, правилника не може нито да разширява обхвата на закона нито да го стеснява, камо ли да повтаря закона. Правилника урежда процедура, той не създава материалното право. Нали не си мислите, че ако закона предвижда вписване на някой акт, същия няма да бъде вписан защото не е упоменат в правилника. Мътната вода е явно в вашите представи, нямало имотен регистър. Има, просто вписването все още е поименно, а не поимотно.

 9. 39
  | нерегистриран
  2
  -1

  убий простака с мълчание...

 10. 38
  | нерегистриран
  2
  -2

  Така си е,трябваше само заповед на Министъра,за да почне имотния регистър,никакви кадастри ,идентификатори и тем подобни.Но Гигова е опитен адвокат,проведе операцията,блестящо!Тя е адвокат на АСС и гледа тяхните интереси.Защо им е тая отговорност потези партиди,няма да им вдигнат заплатите!Така стана по-добре,много щяха да си увеличат правата съдиите и да връщат за щяло или нещяло хората.Няма мътна вода,системата си работи за тези които си могат и знаят как.

 11. 37
  | нерегистриран
  2
  -2

  Господииии, просвети непросветените, те не са виновни, че са се родили такива... и дай търпение на нас да изтърпим глупостта им.

  34 и 36 "успокоявам" като чета писания на хора като вас...

 12. 36
  | нерегистриран
  1
  -4

  Прав е 34!Пълни глупости са аргументите на Гигова!Какво противоречие с ЗКИР и с ЗНА?Тя явно не знае или крие текста на чл.65 Ал.3 от ЗКИР от юни тази година."До влизане в сила на заповедта по чл.73 имотна партида се води независимо дали за имота има създаден идентификатор".За да няма нарушения на ЗНА партидите в ПВ трябва да отговарят на ЗКИР.Като се каже партида на имот ,независимо в кой нормативен акт трябва понятието да е едно и също.Кой има интерес да няма имотен регистър,кой има интерес да се работи без правила ?Кой има интерес водата да е мътна?

 13. 35
  | нерегистриран
  3
  -1

  До коментар [#34] от "КАЗАНО НАПРАВО"  КАЗАНО НАПРАВО СИ СИ СЕЛЯНИН ОТ КЛАСА. ТО АКО НЕ БЯХА ПРОПИЩЯЛИ АДВОКАТИ, ЧСИ И ГРАЖДАНИ /ТА ДАЖЕ И НОТАРИУСИ, КОИТО ВСЕ НЕ СА НАЯСНО КАК ДА ПОПЪЛНЯТ ЕДНО ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА УТ/ ЕДВА ЛИ ЩЯХА ДА ВЪРНАТ СТАРИТЕ РЕДАКЦИИ. ДА НЕ СА РЕШИЛИ ДА ГО ПРАВЯТ, ЗАЩОТО ТАКА ИМ СКИМНАЛО СЯКАШ ТОВА НАЙ-ГОЛЕМИЯ НИ ПРОБЛЕМ В РОДИНАТА. ХАЙДЕ МОЛЯ ВИ СЕ ДА СЕ ВЪЗДЪРЖАТЕ ОТ ПОДОБНИ НЕЛЕПИ КОМЕНТАРИ.

 14. 34
  КАЗАНО НАПРАВО | нерегистриран
  2
  -4

  КРЕПОСТНИ СЕЛЯНИ СТЕ СИ!  ГОЛЯМАТА СЛОЖНОТИЯ, ТОЧНО ТОЗИ АКТ Е ЕМАНАЦИЯ ЗА ЦЯЛОТО КАЧЕСТВО НА Т.НАР. СЛУЖЕБНО ПРАВИТЕЛСТВО НА ЧЕХЛЬО.  НАПРАВИХА МАЛКО ДОБРО И ТИЯ ЗА ДЕСЕРТ, ДА ВЪРНЕМ ПРОСТОТИЯТА! Е НЕМА КАК ДА СТАНЕ С ТОВА ПРАВИТЕЛСТВО ОТ ОЛИГОФРЕНИ, ЩОМ АГРЕСИВНАТА РУСИЯ МУ Е ВИНОВНА ЗА НЕСПОЛУКИТЕ.

 15. 33
  Стели | нерегистриран
  11
  0

  Само за информация - такива удостоверения (по чл. 46а) не са издавани и няма как да бъдат издавани, защото РАЗПОРЕДБАТА ВЛИЗА В СИЛА ОТ 15.06.2015 г.

Твоят коментар

Сайтът е защитен с reCaptcha. Политика за лични данни.